ON
ON
YOMEDIA
17AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 44-45.4 trang 92 SBT Vật lý 9

Bài tập 44-45.4 trang 92 SBT Vật lý 9

Vật sáng AB có độ cao h được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì tiêu cự f. Điểm A nằm trên trục chính và có vị trí tại tiêu điểm F (hình 44-45.4).

a. Dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính đã cho.

b. Vận dụng kiến thức hình học hãy tính độ cao h' của ảnh theo h và khỏang cách d' từ ảnh đến thấu kính theo f.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính phân kì.

Dùng hai trong ba tia sáng đã học để dựng ảnh B’ của điểm B.

+ Tia BC đi song song với trục chính nên cho tia ló có đường kéo dài đi qua F

+ Tia tới BO là tia đi quang tâm O nên cho tia ló đi thẳng

+ Hai tia ló trên có đường kéo dài giao nhau tại B’, ta thu được ảnh ảo B’ của B qua thấu kính.

+ Từ B’ hạ vuông góc với trục của thấu kính, cắt trục chính tại điểm A’. A’ là ảnh của điểm A. A’B’ là ảnh ảo của AB tạo bởi thấu kính phân kỳ.

b)   Xét cặp tam giác: ∆AOB ~∆A’OB’ (g-g)

⇒A′B′/AB=OA′/OA  (1)

- Xét 2 tam giác ∆CFO ~∆B’FA’ (g-g)

⇒A′B′/OC=FA′/OF  (2)

Mà OC = AB và FA’ = OF – OA’

Từ (1) và (2) ta có:

\(\begin{array}{l} \frac{{OA'}}{{OA}} = \frac{{F{\rm{A'}}}}{{OF}}\\ = \frac{{OF - OA'}}{{OF}}(d = OA = OF = f) \end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{ \Leftrightarrow \frac{{OA'}}{f} = \frac{{f - OA'}}{f}}\\ {}&{ \Rightarrow OA' = f - OA'}\\ {}&{ \Rightarrow 20A' = f}\\ {}&{ \Rightarrow d' = OA' = \frac{f}{2}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( 3 \right)} \end{array}\)

Từ (1) và (3), ta có:

\(h' = A'B' = \frac{{f.h}}{{2f}} = \frac{h}{2} \Rightarrow h' = \frac{h}{2}\)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44-45.4 trang 92 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON