ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 10.14 trang 30 SBT Vật lý 9

Bài tập 10.14 trang 30 SBT Vật lý 9

Một biến trở Rb có giá trị lớn nhất là 30Ω được mắc với hai điện trở R1=15Ω và R2=10Ω thành mạch có sơ đồ như hình 10.5 , trong đó hiệu điện thế không đổi U=4,5V. Hỏi khi điều chỉnh biến trở thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 có giá trị lớn nhất Imax và nhỏ nhất Imin là bao nhiêu?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Mạch gồm: R1 Nt [ R2 // Rb]
- Điện trở R2 và Rb:

\(\begin{array}{l} \frac{1}{{{R_{2b}}}} = \frac{1}{{{R_2}}} + \frac{1}{{{R_b}}} = \frac{1}{{10}} + \frac{1}{{30}}\\ \Rightarrow {R_{2b}} = 7,5{\rm{\Omega }} \end{array}\)

- Điện trở tương đương toàn mạch:

\({R_{td}} = {R_1} + {R_{2b}} = 15 + 7,5 = 22,5{\rm{\Omega }}\)

- Cường độ dòng điện nhỏ nhất :

Imin=U/R=4,5/22,5=0,2A

- Cường độ dòng điện lớn nhất: Imax→Rb  rất nhỏ (Rb=0)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.14 trang 30 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA