RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 10.13 trang 30 SBT Vật lý 9

Bài tập 10.13 trang 30 SBT Vật lý 9

Người ta dùng dây nicrom có điện trở suất là 1,1.10-6Ωm và có đường kính tiết diện là d1=0,8mm để quấn một biến trở có điện trở lớn nhất là 20Ω.
a. Tính độ dài l1 của đoạn dây nicrom cần dùng để quấn biến trở nói trên.
b. Dây nicrom của biến trở này được quấn thành một lớp gồm những vòng sát nhau trên một lõi sứ có đường kính d2=2,5 cm. Tính chiều dài tối thiểu l2 của lõi sứ này.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a. Tiết diện của dây nicrom:

\(\begin{array}{l} S = \frac{{\pi .{d^2}}}{4}\\ = \frac{{{{3,14.0,8}^2}}}{4} = 0,5024m{m^2} = {0,5024.10^{ - 6}}{m^2} \end{array}\)

Chiều dài của dây nicrom:

\(\begin{array}{l} l = \frac{{R.S}}{\rho }\\ = \frac{{{{20.0,5024.10}^{ - 6}}}}{{{{1,1.10}^{ - 6}}}} = 9,13m = 913cm \end{array}\)

b.  Chu vi của lõi sứ:  C=π×d=3,14×2,5=7,85cm

Cứ 1 vòng dây có chiều dài là 7,85 cm

n vòng dây có chiều dài là 913 cm

=> Số vòng dây quấn vào lõi sắt: n=913.17,85≈116,3 vòng 

Vì dây nicrom của biến trở này được quấn thành một lớp gồm N vòng sát nhau nên chiều dài tối thiểu của lõi sứ là:

\(\begin{array}{l} {l_2} = N{d_1}\\ = {116,3.8.10^{ - 4}} = 0,093m = 9,3cm \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.13 trang 30 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Nguyễn Trung Thành

  Ai giỏi lý giải giúp em với ạ, thank ạ    <..>    

  Trên một biến trở con chạy có ghi 50Ω - 2,5A.

  a. Hãy cho biết ý nghĩa của hai số ghi này.

  b. Tính hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu cuộn dây của biến trở.

  c. Biến trở được làm bằng dây hợp kim nicrom có điện trở suất 1,10.10-6Ω.m và chiều dài 50m. Tính tiết diện của dây dẫn dùng để làm biến trở.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Sasu ka

  Men nào giải hộ mình với ạ"""""

  Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức là 3V và khi sáng bình thường thì dòng điện qua đèn có cường độ là 0,32A. Mắc bóng đèn này nối tiếp với một biến trở rồi mắc vào hiệu điện thế không đổi 12V. Hỏi biến trở này phải có giá trị lớn nhất tối thiểu là bao nhiêu để đèn sáng bình thường?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA