RANDOM
AMBIENT

Hỏi đáp về Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật - Vật lý 9

Video-Banner

Nếu các em có những khó khăn nào về bài giảng Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật Điện trở- Điện trờ dùng trong kỹ thuật các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp ở đây nhé. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần Bài tập SGK, cộng đồng Vật lý HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Chúc các em học sinh có nền tảng kiến thức Vật lý thật tốt nhé!

ANYMIND

Danh sách hỏi đáp (45 câu):

Video-Banner
 • cho hai điện trở R1=12 R2=6 dều chịu được HĐT tối đa = 6V. Hỏi phải mắc nối tiếp hai điện trở trên vào HĐT lớn nhất là bao nhiêu để chúng không bị hỏng? Tính HĐt giữa hai đầu mỗi điện trở đó

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đề kiểm tra

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  

 • Tính công thực hiện bởi một động cơ điện trong 1h,biết rằng hiệu điện thế của động cơ là 220V, dòng điện qua động cơ có cường độ là 4,5A và hiệu suất
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dây điện trở AB của một biến trở làm bằng nikelin có chiều dài 4m.Tiết diện dây là 0,1.10-6 mvà có điện trở suất 0,4.10-2 .

  người ta mắc biến trỏ trên vào mạch điện như hình vẽ. biết bóng đèn Đ loại 6V-4,5W giữa hai đầu MN có hiệu điện thế không đổi 12V, ampe kế có điện trở không đáng kể

  a,Hãy tính tổng điện trở của biến trở AB?

  b,Hãy xác định vị trí của con chạy C để đèn sáng bình thường .tính số chỉ ampe kế khi đó

  c,Từ vị trí đèn đang sáng bình thường như trên người ta dịch chuyển con chạy C về phía đầu A cuả điện trở.Cho biết độ sáng của đèn và số chỉ ampe kế thay đổi như thế nào?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   

  trong mạch điện hình 3, Đèn Đ1(6V-6W), Đ2(12V-6W), Đ3=1.5W. Khi mắc 2 điểm A,B vào 1 hiệu điện thế U thì các đền sáng bình thường. Hãy xác định:

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức 2,5V và cường độ dòng điện định mức 0,4A được mắc với một biến trở con chạy để sử dụng với nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 12V.

  a. Đèn và biến trở phải mắc với nhau như thế nào để đèn có thể sáng bình thường? Vẽ sơ đồ mạch điện này.

  b. Để đèn sáng bình thường thì phải điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu?

  c. Nếu biến trở có điện trở lớn nhất là 40Ω thì khi đèn sáng bình thường dòng điện chạy qua bao nhiêu phần trăm (%) tổng số vòng dây của biến trở?

  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hai bóng đèn có cùng hiệu điện thế định mức là U1 = 3V, khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là R1 = 4Ω và R2 = 6Ω.

  a/ Mắc 2 bóng trên vs 1 biến trở ntn vào hiệu điện thế 9V để 2 bóng sáng bình thường? Vẽ sơ đồ mạch diện và tính điện trở của biến trở khi ấy.

  b/ Nếu biển trở có giá trị điện trở lớn nhất là 1,2Ω thì có thể làm đc việc này ko?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hai bóng đèn có cùng cường độ dòng điện định mức I1 = I​​2 = 0,5 A và hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 = 6 V, U2 = 3 V. Mắc hai bóng đèn cùng với một biến trở vào nguồn điện 12 V

  a) Biết hai đèn sáng bình thường, hãy vẽ sơ đồ mạch điện. Tính giá trị của biến trở lúc đó ?

  b) Biến trở được quấn bằng dây nicrom có điện trở suất \(\rho\) = 1,1.10-6 \(\Omega\).m và chiều dài là 3 m. Khi hai đèn sáng bình thường, con chạy của biến trở nằm chính giữa cuộn dây của biến trở. Tính tiết diện của biến trở ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mắc hai điện trở R1 và R2=30 ôm nối tiếp vào giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế U luôn không đổi thì cường độ dòng điện chạy qua mạch là 0.5A.

  a, Tính hiệu điện thế giữa hai đầu R2 và nhiệt lượng tỏa ra trong hai phút?
  b,Mắc thêm R3=30 W song song với R2thif cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là 0.75 A.

  + Tính điện trở tương đương R2 và R3

  +Tính điện trở R1 và hiệu điện thế không đổi U

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • U=24V; R0= 6 ôm; R1=4 ôm; R2 là biến trở. Hỏi R2 bằng bao nhiêu để công suất :
  a. Đoạn mạch AB lớn nhất. Tính công suất toàn mạch trong trường hợp này.
  b. Trên R2 lớn nhất. Tính công suất toàn mạch trong trường hợp này.Bài tập Vật lý

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trên một biến trở con chạy có ghi 50 ôm-2,5 A.

  a) hãy cho biết ý nghĩa của hai số ghi này.

  b) TÍnh hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu cuộn dây của biến trở .

  c) Biến trở được làm bằng dây hợp kim niicrom có điện trở suuất là \(1,10.10^{-6}\Omega m\) và có chiều dài 50m. Tính tiết diện của dây dẫn dùng để làm biến trở

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hai dây dẫn bằng nhôm, biết dây thứ nhất có tiết diện gấp 3 lần dây thứ hai. Điện trở dây thứ nhất là 18Ω. Tính điện trở dây thứ hai ( biết hai dây cùng khối lượng).

  Mọi người làm ơn giúp mk với, mk đang cần gấp. Cảm ơn nha!!!

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho mạch điện như hình 11.2 . Biết R1=5\(\Omega\) , R2= 7\(\Omega\) , hiệu điện thế giữa hai điểm AB là UAB = 54V

  a. Tính giá trị điện trở của biến trở để cường độ dòng điện trong mạch là 3A

  b. Giảm hiệu điện thế trong mạch đi 15v . Nếu muốn cường độ dòng điện chạy trong mạch vẫn là 3A , thì ta phải tăng hay giảm giá trị điện trở của biến trở bao nhiêu ôm?

  Giup mình nha

  R1 R2 Hình 11.2

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế có 270 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều là 12V thì giữa hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế xoay chiều là 110V

  a) Máy này là tăng thế hay giảm thế vì sao

  b) Tính số vòng cuộn dây thứ cấp tương ứng

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một biến trở gồm một dây dẫn có giá trị từ 0 đến 100 . Để thay đổi giá trị của biến trở , người ta thường thay đổi ?
  A. Chiều dài dây B. Tiết diện dây
  C.Vật liệu dây D. Nhiệt độ dây dẫn

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Có 2 bóng đèn: Đ1 loại 6V-6W; Đ2 loại 6V-3W. 2 bóng đèn mắc nối tiếp vào nguồn điện U=12V.

  a) Tính R của mỗi bóng đèn

  b) Tính I qua mỗi bóng đèn

  c) Tính I định mức qua mỗi bóng đèn

  d) 2 bóng sáng như thế nào so với bình thường?

  e) Nếu 2 bóng sáng không bình thường thì phải mắc thêm vào mạch 1 biến trở như thế nào và có giá trị bao nhiêu để đèn sáng bình thường?

  g) Dựa theo kết quả câu e) nếu dịch chuyển con chạy của biến trở làm R biến trở giảm đi thì độ sáng mỗi bóng đèn lúc này như thế nào?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một bóng đèn ( 12 V - 24 \(\Omega\) ) được mắc nối tiếp với một biến trở vào nguồn điện có hiệu điện thế 15 V

  a) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện. Tính giá trị của biến trở khi đèn sáng bình thường ?

  b) Trên biến trở có ghi ( 9 \(\Omega\) - 0,75 A ). Số ghi trên biến trở cho biết điều gì ? Biết rằng biến trở làm bằng dây nicrom có \(\rho\) = 1,1.10-6 \(\Omega\).m và tiết diện dây quấn là 2 mm2 được quấn quanh lõi sứ đường kính D = 2,5 cm. Tính số vòng dây quấn biến trở ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho mạch điện như hình vẽ biết Uab = 15V không đổi đèn ghi(6V -3W ) biến trở có điện trở toàn phần là Rmn=12Ω.

  a. Xác định vị trí con chạy để đèn sáng bình thường

  b. khi dịch chuyển con chạy từC về phía N thì độ sáng của đèn và ampe kế thay đổi ntn

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • U = 12 V; R0 = 1Ω; R1 = 6Ω; R3 = 4Ω; R2 là biến trở.

  a) Hỏi R2 bằng bao nhiêu đẻ công suất trên R2 là lớn nhất. Tính cong suất này.

  b) R2 bằng bao nhiêu để công suất đoạn mạch AB lớn nhất? Tìm công suất này.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho hai bóng đèn, đèn 1 có ghi 30v-10w và đèn 2 có ghi 30v-15w. a) tính điện trở của mỗi bóng đèn .b) nêu ý nghĩa con số gui trên bóng đèn

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một bóng đèn sáng bình thường khi có hiệu điện thế U1 = 1,5 V, khi đó cường độ dòng điện qua bóng đèn là I1 = 0,5 A. Đèn được mắc nối tiếp với một biến trở con chạy C vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 12 V. Biến trở có điện trở lớn nhất Rmax = 40\(\Omega\)

  a) Vẽ sơ đồ mạch điện ?

  b) Tính điện trở của biến trở khi đèn sáng bình thường ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho mạch điện như hình vẽ . Các điện trở R2=R3=R4=R5=10 Ω , R1 là một biến trở .

  a) Mắc giữa Mvà N một ampeke lý tưởng và đặt và đặt vào hai đầu A và B một hiệu điện thế có giá trị 20V thì ampeke chỉ 3A .Tìm giá trị của biến trở R1.

  b) Giữ nguyên giá trị của biến trở, thay ampeke bằng 1 vôn kế lý tưởng và đặt vào hai đầu A và B một hiệu điện thế có giá trị là U, thì thấy vôn kế chỉ 12V. Tìm giá trị hiệu điện thế U.

  R1 R2 R3 R4 R5 A B I1 I3 R4 M N Q

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1. cho 2 bóng đèn trên có ghi U1 = 12V , U2=6V và khi sáng bình thường điện trở của nó lần lượt là 10 ôm và 6 ôm mắc 2 bóng đèn với 1 biến trở vào hiệu điện thế 18V để 2 đèn sáng bình thường
  a) vẽ sơ đồ mạch điện
  b) tính điện trở của biến trở khi đó

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vì sao sử dụng biến trở có thể thay đổi được cường độ dòng điện trong mạch?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một biến trở có điện trở lớn nhất là Rb max=150 ôm làm bằng dây hợp kim nikelin có điện trở suất là 0,4.10-6 ôm mét, có tiết diện bằng 1,6 mm2

  a) Tính chiều dài của dây

  b) Một bóng đèn khi sáng bình thường thì I=1,25A, bóng đèn có R đèn = 50 ôm, mắc nối tiếp với biến trở trên vào U= 90V. Điều chỉnh biến trở có giá trị R đèn bằng bao nhiêu ôm để đèn sáng bình thường

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA