OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Vật Lý 8 Bài 11: Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét


Hãy cùng HOC247 tham khảo nội dung bài giảng của Bài 11: Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét trong chương trình SGK Vật Lý 8 Chương 1 để có thể thực hiện được các thí nghiệm về lực đẩy Ác-si-mét. Nội dung bài giảng các tham khảo dưới đây!

ADMICRO/lession_isads=0
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Chuẩn bị

Cho mỗi nhóm học sinh:

- Một lực kế 0 - 2,5N.

- Một vật nặng bằng nhôm có thể tích khoảng 50cm3.

- Một bình chia độ.

- Một giá đỡ.

- Kẻ sẵn các bảng ghi kết quả vào vở.

1.2. Nội dung thực hành

1.2.1. Đo lực đẩy Ác-si-mét

a) Đo trọng lượng P của vật khi vật đặt trong không khí (H.11.1)

Cách đo: Treo vật vào lực kế để thẳng đứng, đọc chỉ số trên lực kế từ đó suy ra trọng lượng P của vật.

b) Đo lực F tác dụng vào lực kế khi vật chìm trong nước (H.11.2)

Cách đo: Treo vật nặng vào lực kế, sau đó nhúng vào cốc nước, để lực kế thẳng đứng. Đọc chỉ số trên lực kế từ đó suy ra lực F tác dụng vào lực kế khi vật chìm trong nước.

Công thức: FA = d.V

Đo ba lần, lấy kết quả ghi vào báo cáo.

1.2.2. Đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật.

a) Đo thể tích của vật nặng, cũng chính là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

- Đánh dấu mực nước trong bình trước khi nhúng vật vào (H.11.3) - vạch 1 (V1).

- Đánh dấu mực nước trong bình sau khi nhúng vật chìm trong nước (H.11.4) - vạch 2 (V2).

Thể tích (V) của vật được tính theo công thức: V = V2 - V1.

b) Đo trọng lượng của chất lỏng có thể tích bằng thể tích của vật.

- Dùng lực kế đo trọng lượng của bình nước khi nước ở mức 1: P1.

- Đổ thêm nước vào bình đến mức 2. Đo trọng lượng của bình nước khi nước ở mức 2: P2.

Trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ được tính theo công thức: P= P2 - P1.

1.2.3. So sánh kết quả đo P và FA. Nhận xét và rút ra kết luận.

Lực đẩy Ác-si-mét có độ lớn bằng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

1.3. Mẫu báo cáo thực hành

Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

Họ và tên học sinh: ................................ Lớp....................

1.3.1. Trả lời câu hỏi:

- Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét. Nêu tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức?

Hướng dẫn giải:

Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét: FA = d.V

Trong đó: d là trọng lượng riêng của chất lỏng, đơn vị: N/m3

V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ, đơn vị: m3

- Muốn kiểm chứng độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét cần phải đo những đại lượng nào?

Hướng dẫn giải:

Để kiểm chứng độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét, ta cần phải đo:

a) Độ lớn lực đẩy Ác-si-mét (FA)

b) Trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (PN)

1.3.2. Kết quả đo lực đẩy Ác-si-mét

Lần đo Trọng lượng P của vật (N) Hợp lực F của trọng lượng và lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật khi vật được nhúng chìm trong nước (N) Lực đẩy Ác-si-mét FA = P - F (N)
1 1,5 0,7 0,8
2 1,6 0,8 0,8
3 1,5 0,8 0,7

Kết quả trung bình:

\({F_A} = \frac{{{F_{{A_1}}} + {F_{{A_2}}} + {F_{{A_3}}}}}{3} = \frac{{0,8 + 0,8 + 0,7}}{3} = 0,77(N)\)

1.3.3. Kết quả đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật

Lần đo Trọng lượng P1 (N) Trọng lượng P2 (N) Trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ: PN = P- P1 (N)
1 1 1,7 0,7
2 1 1,8 0,8
3 0,9 1,8 0,9

\(P = \frac{{{F_{{N_1}}} + {F_{{N_2}}} + {F_{{N_3}}}}}{3} = \frac{{0,7 + 0,8 + 0,9}}{3} = 0,8(N)\)

1.3.4. Nhận xét kết quả đo và rút ra kết luận

+ Kết quả đo có sai số, do có các sai sót trong quá trình đo, hoặc do đọc sai giá trị lực kế.

+ Kết luận: Nếu bỏ qua sai số trong quá trình đo thì lực đẩy Ác-si-mét có độ lớn bằng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

NONE
ADMICRO

Luyện tập Bài 11 Chương 1 Vật Lý 8

Sau bài học này, học sinh sẽ nắm được:

- Thực hiện được thí nghiệm lực đẩy Ác-si-mét

- Biết cách tính độ lớn của lực

3.1. Trắc nghiệm Bài 11 Chương 1 Vật Lý 8

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Vật Lý 8 Chương 1 Bài 11 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3.2. Bài tập SGK Bài 11 Chương 1 Vật Lý 8

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Vật Lý 8 Chương 1 Bài 11 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập C1 trang 40 SGK Vật lý 8

Bài tập C2 trang 41 SGK Vật lý 8

Bài tập C3 trang 41 SGK Vật lý 8

Bài tập C4 trang 42 SGK Vật lý 8

Bài tập C5 trang 42 SGK Vật lý 8

Hỏi đáp Bài 11 Chương 1 Vật Lý 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Vật lý HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

ZUNIA9
OFF