ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 23.9 trang 61 SBT Vật lý 12

Giải bài 23.9 tr 61 sách BT Lý lớp 12

Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm một cuộn cảm có độ tự cảm 5 μH và một tụ điện có điện dung biến thiên. Tính điện dung của tụ khi máy được điều chỉnh để thu sóng có bước sóng 31 m. Biết rằng tần số dao động riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu để có cộng hưởng. Lấy c = 3.108 m/s. 

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết

Áp dụng công thức tính bước sóng ta có:

\(\begin{array}{l} \lambda = \frac{c}{f} = 2\pi \sqrt {LC} \\ \Rightarrow C = \frac{{{\lambda ^2}}}{{4{\pi ^2}{c^2}L}} = \frac{{{{31}^2}}}{{4{\pi ^2}{{\left( {{{3.10}^8}} \right)}^2}{{5.10}^{ - 6}}}}\\ \Rightarrow C = 5,{4.10^{ - 11}} = 54pF \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.9 trang 61 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON