ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 2 trang 138 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 2 trang 138 SGK Vật lý 12 nâng cao

Mạch chọn sóng của một máy thu có một cuộn cảm \(L = 1mH\) và một tụ điện biến thiên từ \(9,7pF\) đến \(92pF\) . Hỏi máy thu này có thể thu được các sóng điện từ có bước sóng nào trong khoảng nào? 

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết

Mạch chọn sóng có : \(L = 1(mH);C = 9,7(pF) \to 92(pF)\)

  • Khi \(C = 9,7(pF) \Rightarrow f = \frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }} \Rightarrow \lambda  = \frac{c}{f} = 2\pi c\sqrt {LC} \)

Thay số:  \(\lambda  = 2\pi {.3.10^8}\sqrt {{{10}^{ - 3}}.9,{{7.10}^{ - 12}}}  = 185,65(m).\)

  • Khi \(C = 92(pF) \Rightarrow \lambda  = 2\pi c\sqrt {LC} \)

Thay số: \(\lambda  = 2\pi {.3.10^8}\sqrt {{{10}^{ - 3}}{{.92.10}^{ - 12}}}  = 571,74(m)\)

Vậy máy thu có thể thu được các sóng điện từ có bước sóng :  

\(185,65(m) \le \lambda  \le 571,74(m).\) 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 138 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON