OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 19 Từ trường

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 19 về Từ trường online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Các đường mạt sắt của từ phổ chính là các đường sức từ.
  • B. Các đường sức từ của từ trường đều có thể là những đường cong cách đều nhau
  • C. Các đường sức từ luôn là những đường cong kín
  • D. Một hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường thì quỹ đạo chuyển động của hạt chính là một đường sức từ.
  • A. Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ.
  • B. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng từ.
  • C. Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường.
  • D. Đi qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ.
 •  
   
  • A. Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ.
  • B. Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng.
  • C. Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ.
  • D. Các đường sức từ là những đường cong kín.
  • A. Các điện tích chuyển động.
  • B. Các điện tích đứng yên.
  • C. Nam châm đứng yên.
  • D. Nam châm chuyển động.
 • ADMICRO
  • A. hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường.
  • B. hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau.
  • C. hình ảnh tương tác giữa dòng điện và nam châm.
  • D. hình ảnh tương tác của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song.
  • A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.
  • B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.
  • C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.
  • D. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.
 • ADMICRO
  • A. có lực tác dụng lên một dòng điện khác đặt song song cạnh nó.
  • B. có lực tác dụng lên một kim nam châm đặt song song cạnh nó.
  • C.  có lực tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động dọc theo nó.
  • D. có lực tác dụng lên một hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh nó.
  • A. Giữa hai nam châm.
  • B. Giữa hai điện tích đứng yên.
  • C. Giữa hai dòng điện.
  • D. Giữa một nam châm và một dòng điện.
  • A. Kim nam châm nhỏ nằm cân bằng dọc theo hướng một đường sức từ của dòng điện thẳng song song.
  • B. Kim nam châm nhỏ nằm cân bằng dọc theo hướng một đường sức từ vuông góc với dòng điện thẳng.
  • C. Kim nam châm nhỏ nằm cân bằng vuông góc với hướng một đường sức từ của dòng điện thẳng.
  • D. Kim nam châm nhỏ nằm cân bằng dọc theo hướng một đường sức từ của dòng điện thẳng.
  • A. Tương tác giữa nam châm với nam châm
  • B. Tương tác giữa dòng điện với nam châm
  • C. Tương tác giữa dòng điện với dòng điện 
  • D. Cả 3 đáp án trên.
NONE
OFF