RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. 
   Các đường mạt sắt của từ phổ chính là các đường sức từ.
  • B. 
   Các đường sức từ của từ trường đều có thể là những đường cong cách đều nhau
  • C. 
   Các đường sức từ luôn là những đường cong kín
  • D. 
   Một hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường thì quỹ đạo chuyển động của hạt chính là một đường sức từ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C.

  • Các đường sức từ luôn là những đường cong kín
  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 11648

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA