ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

  • A. 
   Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ.
  • B. 
   Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng từ.
  • C. 
   Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường.
  • D. 
   Đi qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  • Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường.
  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 11649

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA