ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ trường không tương tác với

  • A. 
   Các điện tích chuyển động.
  • B. 
   Các điện tích đứng yên.
  • C. 
   Nam châm đứng yên.
  • D. 
   Nam châm chuyển động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  • Từ trường không tương tác với các điện tích đứng yên.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 11655

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA