RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 1.6 trang 4 SBT Vật lý 11

Bài tập 1.6 trang 4 SBT Vật lý 11

a) Tính lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân trong nguyên tử heli với một êlectron trong lớp vỏ nguyên tử. Cho rằng êlectron này nằm cách hạt nhân 2,94.10-11 m.

b) Nếu êlectron này chuyển động tròn đều quanh hạt nhân với bán kính quỹ đạo như đã cho ở trên thì tốc độ góc của nó sẽ là bao nhiêu ?

c) So sánh lực hút tĩnh điện với lực hấp dẫn giữa hạt nhân và êlectron.

Điện tích của êlectron : -1,6.10-19C. Khối lượng của êlectron : 9,1.10-31kg.

Khối lượng của hạt nhân heli 6,65.10-27kg. Hằng số hấp dẫn 6,67.1011 m3/kg.s2.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l} a)\,\,F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}} = 5,{33.10^{ - 7}}N\\ b)\,\,F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}} = 5,{33.10^{ - 7}}N\\ c)\,\,F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}} = 5,{33.10^{ - 7}}N \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.6 trang 4 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA