RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 1.4 trang 4 SBT Vật lý 11

Bài tập 1.4 trang 4 SBT Vật lý 11

Đồ thị nào trong Hình 1.1 có thể biểu diễn sự phụ thuộc của lực tương tác giữa hai điện tích điểm vào khoảng cách giữa chúng ?

 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D

Đồ thị hình D biểu diễn sự phụ thuộc của lực tương tác giữa hai điện tích điểm vào khoảng cách giữa chúng.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 4 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA