RANDOM
AMBIENT

Nguyễn Phương's Profile

Nguyễn Phương

Nguyễn Phương

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Nguyễn Phương đã đặt câu hỏi: bài tập vật lý 11 Cách đây 2 năm

    Hai điện tích điểm đặt cách nhau 100cm trong parafin có hằng số ddieenej môi bằng 2 thì tương tác với nhau bằng lực 8N. Nếu chúng được đặt cách nhau 50cm trong chân không thì tương tác nhâu bằng lực có độ lớn là bao nhiêu

  • Nguyễn Phương đã đặt câu hỏi: bài tập vật lý 11 Cách đây 2 năm

    Hai điện tích điểm đặt cách nhau 100cm trong parafin có hằng số ddieenej môi bằng 2 thì tương tác với nhau bằng lực 8N. Nếu chúng được đặt cách nhau 50cm trong chân không thì tương tác nhâu bằng lực có độ lớn là bao nhiêu

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Nguyễn Phương: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm