ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 18 Cân bằng của một vật có trục quay cố định và Momen lực

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 18 về Cân bằng của một vật có trục quay cố định và Momen lực online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Thanh AB khối lượng 25 kg, dài 7,5 m trọng tâm tại G biết GA=1,2 m. Thanh AB có thể quay quanh trục đi qua O biết OA=1,5 m. Để giữ thanh cân bằng nằm ngang thì phải tác dụng lên đầu B một lực bằng bao nhiêu? Khi đó trục quay sẽ tác dụng lên thanh một lực bằng bao nhiêu? Lấy g=10 m/s2.

  • A. 243,5 N.
  • B. 262,5 N.
  • C. 234,5 N.
  • D. 232,5 N.
 • Câu 2:

  Một thanh AB nặng 30 kg, dài 9 m, trọng tâm tại G biết BG=6 m. Trục quay tại O biết AO=2 m, Người ta phải tác dụng vào đầu B một lực F=100 N xác định khối lượng vật treo vào đầu A để thanh nằm cân bằng. Xác định độ lớn của lực tác dụng vào O. lấy g=10m/s2

  • A. 600N
  • B. 700N
  • C. 800N
  • D. 900N
 •  

   
   
  • A. \(\frac{{{F_1}}}{{{F_2}}} = \frac{{{d_2}}}{{{d_1}}}\)   
  • B. \(\frac{{{F_1}}}{{{F_2}}} = \frac{{{d_1}}}{{{d_2}}}\)
  • C. \(\frac{{{F_2}}}{{{F_1}}} = \frac{{{d_1}}}{{{d_2}}}\)   
  • D. \(\frac{{{d_1}}}{{{F_2}}} = \frac{{{d_2}}}{{{F_1}}}\)
  • A. Momen lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của vật.
  • B. Momen lực được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của lực đó.
  • C. Cánh tay đòn là khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.
  • D. Momen lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực.
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
 • Câu 5:

  Một người dùng búa để nhổ một chiếc đinh. Khi người ấy tác dụng một lực F1 = 100N vào đầu búa thì đinh bắt đầu chuyển động. Hãy tìm lực cản của gỗ tác dụng lên đinh. Biết d1= 20cm, d2 = 2cm.

  • A. \(500N\)
  • B. \(1000N\)
  • C. \(1200N\)
  • D. \(1500N\)
 • Câu 6:

  Một thanh AB = 7,5 m có trọng lượng 200 N có trọng tâm G cách đầu A một đoạn 2 m. Thanh có thể quay xung quanh một trục đi qua O. Biết OA = 2,5 m. Để AB cân bằng phải tác dụng vào đầu B một lực F có độ lớn bằng 

  • A. 100 N.
  • B. 25 N.
  • C. 10 N.
  • D. 20 N.
 • Câu 7:

  Một vật rắn ở trạng thái cân bằng sẽ không quay khi tổng momen của lực tác dụng bằng 0. Điều này chỉ đúng khi mỗi momen lực tác dụng được tính đối với 

  • A. trọng tâm của vật rắn.
  • B.  trọng tâm hình học của vật rắn.
  • C. cùng một trục quay vuông góc với mặt phẳng chiếu lực
  • D. điểm đặt của lực tác dụng.
  • A. 200 N.
  • B. 100 N.
  • C.

   116 N. 

  • D. 173 N.
  • A. 6 N. 
  • B. 5 N.
  • C. 4 N.
  • D. 3 N.
  • A. 15 N ; 15 N.   
  • B. 15 N ; 12 N.
  • C. 12N; 12 N.      
  • D.  12 N ; 15 N.
YOMEDIA