OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA

Unit 5 lớp 8 sách mới: Festivals In Vietnam - Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture

Unit 5 Festivals In Vietnam- Getting Started, Language, Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture, Looking Back, Project gồm các phần tóm tắt bài giảng, sửa bài tập SGK và cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm để các em ôn tập và chuẩn bị bài học trong chương trình Tiếng Anh Lớp 8 mới. Hệ thống hỏi đáp theo chủ đề về Các Lễ Hội Ở Việt Nam giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng.

ADMICRO/
OFF