OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
ADS_ZUNIA

Unit 1 lớp 8 sách mới: Leisure Activities - Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture

Bài giảng Unit 1 Leisure Activities của chương trình Tiếng Anh lớp 8 mới sẽ giúp các em tìm hiểu các vấn đề về Những hoạt động giải trí qua các phần Getting Started, Language, Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture, Looking Back, Project. Bên cạnh đó, để ôn tập và chuẩn bị bài thật tốt các em có thể luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm đi kèm theo từng phần. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Những hoạt động giải trí sẽ giúp các em phát triển thêm từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng 

ADMICRO/
OFF