OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT

Unit 2 lớp 8 sách mới: Life In The Countryside - Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture

Nội dung tiếp theo các em sẽ được tìm hiểu trong chương trình Tiếng Anh lớp 8 mới là các vấn đề liên quan đến Cuộc sống nông thôn ở Unit 2 Life in the countryside. Bài giảng gồm các phần Getting Started, Language, Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture, Looking Back, Project cùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm đi kèm được HOC247 biên soạn với đầy đủ nội dung bám sát chương trình SGK. Bên cạnh đó là hệ thống hỏi đáp về chủ đề Cuộc sống ở nông thôn sẽ giúp các em có thể phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng

ADMICRO/
OFF