OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 8 mới Unit 5 Project - Kỹ năng nhóm


Để giúp các em lên ý tưởng trình bày và biểu diễn một bài hát trong lễ hội, mời các em tham khảo bài học Unit 5 "Festivals In Vietnam" Tiếng Anh lớp 8 mới phần Project.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 5 lớp 8 Project

Look at the pictures. Ask and answer the questions. (Nhìn vào hình. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

Guide to answer

1. What kind of singing are the people in the pictures performing?

(Những người trong các bức tranh đang biểu diễn loại hình ca xướng gì?)

=> Chau Van singing, Xoan singing, Quan Ho singing and Don Ca Tai Tu singing.

(Hát chầu văn, hát xoan, hát quan họ và đờn ca tài tử.)

2. When/Where do they perform these songs?

(Những loại hình này được biểu diễn khi nào/ở đâu?)

=> Chau Van is often performed in competitions or religious ceremonies in the north of Viet Nam. Xoan is often performed in the Hung King Temple Festival or in other local festivals in Phu Tho Province. Quan Ho is often performed in the Lim Festival, Bac Ninh Province and local festivals. Don Ca Tai Tu is often performed in the south of Viet Nam, normally in weddings, birthday anniversaries, and local festivals.

(Chầu văn thường được biểu diễn trong các cuộc thi hoặc nghi lễ tôn giáo ở miền bắc Việt Nam. Hát xoan thường được biểu diễn trong lễ hội đền Hùng hoặc trong các lễ hội địa phương khác ở tỉnh Phú Thọ. Quan họ thường được biểu diễn trong hội Lim, diễn ra tại tỉnh Bắc Ninh và các lễ hội địa phương. Đờn ca tài tử thường được biểu diễn ở miền Nam Việt Nam, thường là trong các đám cưới, ngày kỷ niệm sinh nhật và các lễ hội địa phương.)

3. Can you sing any of these?

(Bạn có biết hát loại hình nào không?)

=> Yes, I can

(Có)

1.2. Task 2 Unit 5 lớp 8 Project

Plan your performance. (Lên kế hoạch trình diễn.)

1. Work in groups. (Làm theo nhóm.)

2. Choose a song that is often performed in a festival. (Chọn ra một bài hát mà thường được trình diễn trong lễ hội.)

3. Search for information about the song. (Tìm thông tin về bài hát.)

- What is the song? (Bài hát gì?)

- Where and when is it often performed? (Nó được trình diễn khi nào ở đâu?)

- What special instrument is needed for the performance? (Loại nhạc cụ đặc biệt gì cần cho phần trình diễn?)

- Is there anything special about the song? (Có điều gì đặc biệt về bài hát không?)

4. Present the information to the whole class. (Trình bày thông tin cho cả lớp.)

5. Perform the song. (Trình diễn bài hát)

6. Vote for the best performance. (Bầu cho màn trình diễn hay nhất.)

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Project Unit 5 lớp 8 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 5 Festivals In Vietnam - Project chương trình Tiếng Anh lớp 8 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 8 mới Project.

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần tìm thông tin các bài hát thường được trình diễn trong các lễ hội và trình bày trước lớp về những gì các em thống kê được cũng như biểu diễn bài hát đó.

MGID
ON