YOMEDIA
AMBIENT

Đề thi minh họa THPT QG năm 2021 môn Toán - Bộ GD&ĐT có đáp án

02/04/2021 1.18 MB 1963 lượt xem 3 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210402/219185294985_20210402_133842.pdf?r=2718
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Dưới đây là nội dung tài liệu Đề thi minh họa môn Toán năm 2021 Bộ GD&ĐT giúp các em học sinh lớp 12 có thêm tài liệu ôn tập rèn luyện kĩ năng làm bài để chuẩn bị cho các kì thi THPT Quốc gia sắp đến cũng như gửi đến quý thầy, cô tham khảo. Hi vọng tài liệu sẽ có ích và giúp các em có kết quả học tập tốt!

 

 

 

 
 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THAM KHẢO

(Đề có 6 trang)

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

Bài thi: TOÁN HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút, không kê thời gian phát đề

 

Câu 1: Có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh từ một nhóm có 5 học sinh?

A. 5!.

B. \(\text{A}_{5}^{3}\)

C. \(\text{C}_{5}^{3}\).

D. 5.

Câu 2: Cho cấp số cộng \(\left( {{u}_{n}} \right)\) có \({{u}_{1}}=\text{l}\) và \({{u}_{2}}=3\). Giá trị của \({{u}_{3}}\) bằng

A. 6.

B. 9.

C. 4.

D. 5.

Câu 3: Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào, trong các khoảng dưới đây?

A. \(\left( -2;2 \right)\) .

B. (0;2).

C. \(\left( -2;0 \right)\).

D. \(\left( 2;+\infty  \right)\) .

Câu 4: Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như sau:

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

A. x=-3.

B. \(x=\text{l}\).

C. x=2.

D. x=-2.

Câu 5: Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có bảng xét dấu của đạo hàm \({f}'\left( x \right)\) như sau:

Hàm số \(f\left( x \right)\) có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 6: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(y=\frac{2x+4}{x-1}\) là đường thẳng

A. \(x=\text{l}\).

B. \(x=-\text{l}\).

C. \(x=2\).

D. \(x=-2.\)

Câu 7: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

A. \(y=-{{x}^{4}}+2{{x}^{2}}-\text{l}\).

B. \(y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-\text{l}.\).

C. \(y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-\text{l}.\).

D. \(y=-{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-\text{l}.\).

Câu 8: Đồ thị của hàm số \(y={{x}^{3}}-3x+2\) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. -2.

Câu 9: Với a là số thực dương tùy ý, \(\text{lo}{{\text{g}}_{3}}\left( 9a \right)\) bằng

A. \(\frac{1}{2}+\text{lo}{{\text{g}}_{3}}a\).

B. \(2\text{lo}{{\text{g}}_{3}}a\).

C. \({{\left( \text{lo}{{\text{g}}_{3}}a \right)}^{2}}\).

D. \(2+\text{lo}{{\text{g}}_{3}}a\).

Câu 10: Đạo hàm của hàm số \(y={{2}^{x}}\) là   

A. \({y}'={{2}^{x}}\text{ln }\!\!~\!\!\text{ }2\).

B. \({y}'={{2}^{x}}\).

C. \({y}'=\frac{{{2}^{x}}}{\ln 2}\).

D. \({y}'=x{{.2}^{x-1}}\).

Câu 11: Với a là số thực dương tùy ý, \(\sqrt{{{a}^{3}}}\) bằng

A. \({{a}^{6}}\).

B. \({{a}^{\frac{3}{2}}}\)

C. \({{a}^{\frac{2}{3}}}\) .

D. \({{a}^{\frac{1}{6}}}\)

Câu 12: Nghiệm của phương trình \({{5}^{2\text{r}4}}=25\) là

A. x=3.

B. x = 2.

C. x=1.

D. x=-1.

Câu 13: Nghiệm của phương trình \(\text{lo}{{\text{g}}_{2}}\left( 3x \right)=3\) là

A. x=3.

B. x=2.

C. \(x=\frac{8}{3}\)

D. \(x=\frac{1}{2}.\)

Câu 14: Cho hàm số \(f(x)=3{{x}^{2}}-1\). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. \(\underset{{}}{\overset{{}}{\mathop \int }}\,f(x)dx=3{{x}^{3}}-x+C\).

B. \(\underset{{}}{\overset{{}}{\mathop \int }}\,f(x)dx={{x}^{3}}-x+C\).

C. \(\underset{{}}{\overset{{}}{\mathop \int }}\,f(x)dx=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-x+C\).    

D. \(\underset{{}}{\overset{{}}{\mathop \int }}\,f(x)dx={{x}^{3}}-C\).

Câu 15: Cho hàm số \(f\left( x \right)=\text{ }\!\!~\!\!\text{ cos }\!\!~\!\!\text{ }2x\). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. \(\underset{{}}{\overset{{}}{\mathop \int }}\,f(x)dx=\frac{1}{2}\sin 2x+C\).

B. \(\underset{{}}{\overset{{}}{\mathop \int }}\,f(x)dx=-\frac{1}{2}\sin 2x+C\).

C. \(\underset{{}}{\overset{{}}{\mathop \int }}\,f(x)dx=2\sin 2x+C\).    

D. \(\underset{{}}{\overset{{}}{\mathop \int }}\,f(x)dx=-2\sin 2x+C\).

Câu 16: Nếu \(\underset{1}{\overset{2}{\mathop \int }}\,f\left( x \right)dx=5\) và \(\underset{2}{\overset{3}{\mathop \int }}\,f\left( x \right)dx=-2\) thì \(\underset{1}{\overset{3}{\mathop \int }}\,f\left( x \right)dx\) bằng

A. 3.

B. 7.

C. -10.

D. -7.

Câu 17: Tích phân \(\underset{1}{\overset{2}{\mathop \int }}\,{{x}^{3}}dx\) bằng

A. \(\frac{\text{l}5}{3}\).

B. \(\frac{\text{l}7}{4}\).

C. \(\frac{7}{4}\) .

D. \(\frac{15}{4}.\)

Câu 18: Số phức liên hợp của số phức z=3+2i là

A. \(\bar{z}=3-2i\).

B. \(\bar{z}=2+3i\).

C. \(\bar{z}=-3+2i\).

D. \(\bar{z}=-3-2i.\)

Câu 19: Cho hai số phức z=3+i và w=2+3i. Số phức z-w bằng

A. 1+4i.

B. 1-2i.

C. 5+4i.

D. 5-2i.

Câu 20: Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức 3-2i có tọa độ là

A. (2;3).

B. (-2;3).

C. (3; 2).

D. (3;-2).

Câu 21: Một khối chóp có diện tích đáy bằng 6 và chiều cao bằng 5. Thể tích của khối chóp đó bằng

A. 10.

B. 30.

C. 90.

D. 15.

Câu 22: Thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2;3;7 bằng

A. 14.

B. 42

C. 126.

D. 12.

Câu 23: Công thức tính thể tích V của khối nón có bán kính đáy r và chiều cao h là

A. \(V=\pi rh\).

B. \(V=\pi {{r}^{2}}h\).

C. \(V=\frac{1}{3}\pi rh\).

D. \(V=\frac{\text{I}}{3}\pi {{r}^{2}}h.\)

Câu 24: Một hình trụ có bán kính đáy \(r=4\text{cm}\) và độ dài đường sinh \(l=3\text{cm}\). Diện tích xung quanh của hình trụ đó bằng

A. 121 cm.

B. 487 cm.

C. 247 cm.

D. 367 cm

Câu 25: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;1;2) và B(3;1;0). Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là

A. (4;2;2).

B. (2;1;1).

C. (2;0;–2).

D. (1;0;-1).

--(Nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ MINH HỌA

1. C

2. D

3. B

4. D

5. A

6. A

7. B

8. C

9. D

10. A

11. B

12. A

13. C

14. B

15. A

16. A

17. D

18. A

19. B

20. D

21. A

22. B

23. D

24. C

25. B

26. B

27. A

28. D

29. C

30. C

31. D

32. A

33. D

34. D

35. B

36. A

37. B

38. A

39. C

40. A

41. B

42. C

43. A

44. C

45. A

46. A

47. A

48. D

49. B

50. C

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề minh họa kì thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2021 có đáp án Bộ GD&ĐT. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt!

 

 

YOMEDIA