YOMEDIA
AMBIENT

Đề minh họa kì thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2021 có đáp án Bộ GD&ĐT

02/04/2021 1.1 MB 1152 lượt xem 2 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210402/488910305173_20210402_133658.pdf?r=8879
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Mời các em học sinh lớp 12 cùng tham khảo:

Nội dung tài liệu Đề minh họa kì thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2021 có đáp án Bộ GD&ĐT để có thể ôn tập và củng cố các kiến thức môn Vật Lý 11 và 12, chuẩn bị tốt cho kì thi quan trọng sắp tới. Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao.

 

 

 

 
 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THAM KHẢO

(Đề có 4 trang)

 

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÍ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kê thời gian phát đề

 

 

Câu 1: Điện tích của một êlectron có giá trị là

\(\begin{array}{l}
{\rm{A}}{\rm{.9,l}}.{\rm{l}}{0^{ - 31}}C\\
B.{\rm{6,l}}.{\rm{l}}{0^{ - 19}}C\\
C. - 1,{6.10^{ - 19}}C\\
D. - 1,9.{\rm{l}}{0^{ - 31}}C
\end{array}\)

Câu 2: Một điện trở được mắc vào hai cực của một nguồn điện một chiều có suất điện động E  thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện có độ lớn là UN. Hiệu suất của nguồn điện lúc này là

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{A.H = \frac{{{U_N}}}{E}}\\
{B.H = \frac{E}{{{U_N}}}}\\
{C.H = \frac{E}{{{U_N} + E}}}\\
{D.H = \frac{{{U_N}}}{{E + {U_N}}}.}
\end{array}\)

Câu 3: Hạt tải điện trong bán dẫn loại  chủ yếu là

A. lỗ trống.                    

B. êlectron.                   

C. ion dương.              

D. ion âm.

Câu 4: Có câu chuyện về một giọng hát ôpêra cao và khỏe có thể làm vỡ một cái cốc thủy tinh để gần. Đó là kết quả của hiện tượng nào sau đây?

A. Cộng hưởng điện. 

B. Dao động tắt dần.   

C. Dao động duy trì.    

D. Cộng hưởng cơ.

Câu 5: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng  và vật nhỏ có khối lượng . Con lắc này dao động điều hòa với chu kì là

\(\begin{array}{l}
A.T = 2\pi \sqrt {\frac{m}{k}} \\
B.T = 2\pi \sqrt {\frac{k}{m}} \\
C.T = \sqrt {\frac{m}{k}} \\
D.T = \sqrt {\frac{k}{m}} 
\end{array}\)

Câu 6: Hai dao động điều hòa cùng tần số và ngược pha nhau thì có độ lệch pha bằng

\(\begin{array}{l}
A.\left( {2k + 1} \right)\pi ,k = 0, \pm 1,\, \pm 2,...\\
B.2k\pi ,k = 0, \pm 1,\, \pm 2,...\\
C.\left( {k + 0,5} \right)\pi ,k = 0, \pm 1,\, \pm 2,...\\
D.\left( {k + 0,25} \right)\pi ,k = 0, \pm 1,\, \pm 2,...
\end{array}\)

Câu 7: Một sóng cơ hình sin truyền theo chiều dương của trục . Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên  mà phần tử môi trường ở đó dao động cùng pha nhau là

A. hai bước sóng.                                                

B. một bước sóng.

C. một phần tư bước sóng.                               

D. một nửa bước sóng.

Câu 8: Thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp dao động cùng pha. Sóng do hai nguồn phát ra có bước sóng . Cực đại giao thoa cách hai nguồn những đoạn và  thỏa mãn

\(\begin{array}{l}
A.{d_1} - {d_2} = n\lambda ,n = 0, \pm 1,\, \pm 2,...\\
B.{d_1} - {d_2} = \left( {n + 0,5} \right)\lambda ,n = 0, \pm 1,\, \pm 2,...\\
C.{d_1} - {d_2} = \left( {n + 0,25} \right)\lambda ,n = 0, \pm 1,\, \pm 2,...\\
D.{d_1} - {d_2} = \left( {2n + 0,75} \right)\lambda ,n = 0, \pm 1,\, \pm 2,...
\end{array}\)

Câu 9: Đặc trưng nào sau đây là đặc trưng sinh lí của âm?

A. Tần số âm.               

B. Độ cao của âm.       

C. Cường độ âm.        

D. Mức cường độ âm.

Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều \(u = U\sqrt 2 {\rm{\;coswt}}\,\,{\rm{(w > 0)}}\) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm  thì cảm kháng của cuộn cảm là

\(\begin{array}{l}
A.{Z_L} = {w^2}L\\
B.{Z_L} = \frac{1}{{wL}}\\
C.{Z_L} = wL\\
D.{Z_L} = \frac{1}{{{w^2}L}}
\end{array}\)

Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều \(u = U\sqrt 2 {\rm{\;coswt}}\,\,{\rm{(w > 0)}}\) vào hai đầu một đoạn mạch có  mắc nối tiếp thì trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện khi đó là

\(\begin{array}{l}
A.I = \frac{U}{{LC}}\\
B.I = \frac{U}{C}\\
C.I = \frac{U}{R}\\
D.I = \frac{U}{L}
\end{array}\)

Câu 12: Máy phát điện xoay chiều ba pha là máy tạo ra ba suất điện động xoay chiều hình sin cùng tần số, cùng biên độ và lệch pha nhau

\(\begin{array}{l}
A.\frac{{3\pi }}{4}\\
B.\frac{\pi }{6}\\
C.\frac{{2\pi }}{3}\\
D.\frac{\pi }{4}
\end{array}\)

Câu 13: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây?

A. Mạch khuếch đại.   

B. Mạch tách sóng.     

C. Mạch chọn sóng.   

D. Mạch biến điệu.

Câu 14: Khi nói về quang phổ liên tục, phát biểu nào sau đây sai?

A. Quang phổ liên tục do các chất rắn, chất lỏng và chất khí ở áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.

B. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng.

C. Quang phổ liên tục của các chất khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì khác nhau.

D. Quang phố liên tục là một đải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

Câu 15: Tia hồng ngoại không có tính chất nào sau đây?

A. Truyền được trong chân không.

B. Có tác dụng nhiệt rất mạnh.

C. Có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.

D. Kích thích sự phát quang của nhiều chất.

Câu 16: Dùng thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đề đo bước sóng của một ánh sáng đơn sắc với khoảng cách giữa hai khe hẹp là a   và khoảng cách giữa mặt phẵng chứa hai khe đến màn quan sát là D . Nếu khoảng vân đo được trên màn là i thì bước sóng ánh sáng do nguồn phát ra được tính bằng công thức nào sau đây?

\(\begin{array}{l}
A.\lambda  = \frac{{ia}}{D}\\
B.\lambda  = \frac{{Da}}{i}\\
C.\lambda  = \frac{D}{{ia}}\\
D.\lambda  = \frac{i}{{Da}}.
\end{array}\)

Câu 17: Chất nào sau đây là chất quang dẫn?

A. Cu.                            

B. Pb.                             

C. PbS.                          

D. Al.

Câu 18: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, ro  là bán kính Bo. Khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng M thì có bán kính quỹ đạo là

A. 4ro                        

B. 9ro                        

C.  16ro                   

D. 25ro

Câu 19: Tia phóng xạ nào sau đây là dòng các êlectron?

A. Tia                         

B. Tia                       

C. Tia                       

D. Tia

Câu 20: Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân là

A. số prôtôn.                                                         

B. năng lượng liên kết.

C. số nuclôn.           

D. năng lượng liên kết riêng.

Câu 21: Tại nơi có gia tốc trọng trường g , một con lắc đơn có chiều dài l   dao động điều hòa với tần số góc là

\(\begin{array}{l}
A.\omega  = \sqrt {\frac{l}{g}} \\
B.\omega  = 2\pi \sqrt {\frac{g}{l}} \\
C.\omega  = \sqrt {\frac{g}{\ell }} \\
D.\omega  = 2\pi \sqrt {\frac{l}{g}} 
\end{array}\)

Câu 22: Đặt một điện áp xoay chiều vảo hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R   mắc nồi tiếp với cuộn cảm thuần thì cảm kháng và tổng trở của đoạn mạch lần lượt là ZL  và Z . Hệ số công suất của đoạn mạch là

\(\begin{array}{l}
{\rm{A}}{\rm{.\;cos\;}}\phi  = \frac{Z}{R}\\
B.{\rm{\;cos\;}}\phi  = \frac{R}{{{Z_{\rm{L}}}}}\\
C.{\rm{\;cos\;}}\phi  = \frac{R}{Z}\\
D.{\rm{\;cos\;}}\phi  = \frac{{{Z_{\rm{L}}}}}{R}
\end{array}\)

Câu 23: Từ thông qua một mạch điện kín biến thiên đều theo thời gian. Trong khoảng thời gian 0,2s từ thông biến thiên một lượng là 0,5Wb . Suất điện động cảm ứng trong mạch có độ lớn là

A. 0,1V               

B. 2,5V              

C. 0,4V              

D.   0,25V

Câu 24: Một con lắc đơn dao động theo phương trình  (cm) (  tính bằng  giây) . Chu kì dao động của con lắc là

A. 2 giây.                       

B. 1 giây.                       

C. 0,5π giây.                 

D. 2 π giây.

Câu 25: Một sợi dây đang có sóng dừng ổn định. Sóng truyền trên đây có bước sóng là . Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là

A. .6cm                  

B. 3cm                  

C. 4cm                 

D. 12cm

...

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

A

B

D

A

A

B

A

B

C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

C

D

C

D

A

C

B

C

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

C

C

B

B

A

C

A

A

A

A

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

D

D

A

A

D

A

B

A

C

A

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề minh họa kì thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2021 có đáp án Bộ GD&ĐT. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt!

 

YOMEDIA