YOMEDIA
AMBIENT

Đề minh họa kì thi tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử năm 2021 có đáp án Bộ GD&ĐT

02/04/2021 738.98 KB 1268 lượt xem 2 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210402/656149358220_20210402_113229.pdf?r=392
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Dưới đây là nội dung tài liệu Đề thi minh họa môn Lịch Sử năm 2021 Bộ GD&ĐT giúp các em học sinh lớp 12 có thêm tài liệu ôn tập rèn luyện kĩ năng làm bài để chuẩn bị cho các kì thi THPT Quốc gia sắp đến cũng như gửi đến quý thầy, cô tham khảo. Hi vọng tài liệu sẽ có ích và giúp các em có kết quả học tập tốt!

 

 

 

 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI MINH HỌA

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ

THỜI GIAN 50 PHÚT

 

Câu 1: Nguyên thủ quốc gia nào sau đây tham dự Hội nghị Ianta (tháng 2-1945)? 

A. Nhật Bản. 

B. Pháp

C. Đức. 

D. Mĩ.

Câu 2: Trong những năm 1946-1950, nhân dân Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 

A. khôi phục kinh tế. 

B. công nghiệp hóa.

C. hiện đại hóa. 

D. điện khí hóa.

Câu 3: Trong những năm 1946-1950, nhân dân Ân Độ đấu tranh nhằm mục tiêu nào sau đây? 

A. Khôi phục chế độ quân chủ. 

B. Lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ.

C. Giành độc lập dân tộc. 

D. Chống chủ nghĩa phát xít.

Câu 4: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân ở khu vực nào sau đây đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mỹ?

A. Mī Latinh. 

B. Bắc Âu. 

C. Đông Âu.

D. Nam Âu.

Câu 5: Chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai biểu hiện trong chiến lược nào sau đây? 

A. Chiến lược tăng tốc. 

B. Chiến lược phòng ngự.

C. Chiến lược phòng thủ. 

D. Chiến lược toàn cầu.

Câu 6: Trong học thuyết Phucưđa (1977), Nhật Bản tăng cường quan hệ đối ngoại với các nước ở khu vực nào sau đây? 

A. Bắc Âu. 

B. Đông Nam Á.

C. Trung Đông.

D. Nam Mĩ.

Câu 7: Sự kiện lịch sử nào sau đây được xem là khởi đầu của cuộc Chiến tranh lạnh? 

A. Thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ (1947).

B. Cộng đồng than-thép châu Âu được thành lập (1951).

C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập (1967). 

D. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập (1949).

Câu 8: Một trong những hệ quả của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ là làm xuất hiện xu thế 

A, phi Mĩ hóa. 

B. thực dân hóa.

C. toàn cầu hóa.

D. vô sản hóa.

Câu 9: Trong phong trào dân tộc dân chủ từ năm 1919 đến năm 1925 ở Việt Nam, tiểu tư sản có hoạt động nào sau đây? 

A. Cải cách ruộng đất. 

B. Xuất bản báo chí.

C. Tổng khởi nghĩa. 

D. Tổng tiến công.

Câu 10: Sự kiện lịch sử nào sau đây đã diễn ra trong phong trào dân tộc dân chủ từ năm 1925 đến năm 1930 ở Việt Nam? 

A. Khởi nghĩa Yên Bái. 

B. Khởi nghĩa Hương Khê.

C. Khởi nghĩa Ba Đình. 

D. Khởi nghĩa Yên Thế.

Câu 11: Một trong những nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của nhân dân Việt Nam trong phong trào dân chủ 1936-1939 là đấu tranh chống 

A. quân Trung Hoa Dân quốc. 

B. thực dân Anh.

C. đế quốc Mĩ. 

D. chế độ phản động thuộc địa.

Câu 12: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5-1941) quyết định thành lập 

A. Mặt trận Việt Minh. 

B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

C. chính quyền Xô viết. 

D. chính phủ công nông binh. 

Câu 13: Trong năm đầu sau khi được thành lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt với khó khăn nào sau đây? 

A. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện. 

B. Nguy cơ chiến tranh thế giới.

C. Giặc ngoại xâm và nội phản. 

D. Phát xít Nhật còn mạnh.

Câu 14: Để phát triển hậu phương của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam, hoạt động nào sau đây diễn ra trong những năm 1951-1953? 

A. Đẩy mạnh sản xuất. 

B. Cải tạo xã hội chủ nghĩa.

C. Tiến hành công nghiệp hóa. 

D. Đẩy mạnh hiện đại hóa.

Câu 15: Bước vào thu-đông 1953, thực dân Pháp thực hiện kế hoạch quân sự nào sau đây ở Đông Dương? 

A. Kế hoạch Bôlae. 

B. Kế hoạch Nava.

C. Kế hoạch Rove. 

D. Kế hoạch Đà Lát đơ Tátxinhi.

Câu 16: Ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết, đế quốc Mĩ thực hiện âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành 

A. thuộc địa kiểu mới. 

B. thuộc địa kiểu cũ.

C. đồng minh duy nhất. 

D. căn cứ quân sự duy nhất.

Câu 17: Đế quốc Mĩ có thủ đoạn nào sau đây trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) miền Nam Việt Nam?

A. Tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn.

B. Chỉ sử dụng quân đội viễn chinh Mĩ.

C. Chỉ sử dụng quân đồng minh Mĩ. 

D. Chỉ mở các cuộc hành quân tìm diệt.

Câu 18: Trong những năm 1965-1968, đế quốc Mĩ thực hiện chiến lược chiến tranh nào sau đây ở miền Nam Việt Nam? 

A. Đông Dương hóa chiến tranh. 

B. Việt Nam hóa chiến tranh.

C. Chiến tranh đơn phương. 

D. Chiến tranh cục bộ.

Câu 19: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975) kết thúc với thắng lợi của chiến dịch nào sau đây? 

A. Chiến dịch Biên giới. 

B. Chiến dịch Việt Bắc.

C. Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

D. Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Câu 20: Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây? 

A. Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

 B. Kháng chiến chống Pháp.

C. Đấu tranh giành chính quyền. 

D. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

 

--(Nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ MINH HỌA

1

D

21

A

2

A

22

D

3

C

23

A

4

A

24

A

5

D

25

A

6

B

26

C

7

A

27

A

8

C

28

A

9

B

29

D

10

A

30

A

11

D

31

A

12

A

32

A

13

C

33

C

14

A

34

A

15

B

35

B

16

A

36

D

17

A

37

B

18

D

38

A

19

C

39

B

20

D

40

C

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề minh họa kì thi tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử năm 2021 có đáp án Bộ GD&ĐT. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt!

 

YOMEDIA