YOMEDIA
AMBIENT

Đề minh họa kì thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2021 có đáp án Bộ GD&ĐT

02/04/2021 698.94 KB 1268 lượt xem 10 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210402/900690159617_20210402_114516.pdf?r=4936
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Dưới đây là nội dung tài liệu Đề thi minh họa môn Hóa học năm 2021 Bộ GD&ĐT giúp các em học sinh lớp 12 có thêm tài liệu ôn tập rèn luyện kĩ năng làm bài để chuẩn bị cho các kì thi THPT Quốc gia sắp đến cũng như gửi đến quý thầy, cô tham khảo. Hi vọng tài liệu sẽ có ích và giúp các em có kết quả học tập tốt!

 

 

 

 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI MINH HỌA

 KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

MÔN HÓA HỌC

THỜI GIAN 50 PHÚT

 

Câu 41.Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?

  A.  Na.                                 B.  K.                            C.  Cu.                          D.  W.

Câu 42.Kim loại nào sau đây tác dụng với nước thu được dung dịch kiềm?

  A.  Al. B.  K.                        C.  Ag.                          D.  Fe.

Câu 43.Nguyên tắc điều chế kim loại là

  A.  khử ion kim loại thành nguyên tử.                       B.  oxi hóa ion kim loại thành nguyên tử.

  C.  khử nguyên tử kim loại thành ion.                       D.  oxi hóa nguyên tử kim loại thành ion.

Câu 44.Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

  A.  Al3+                                 B.  Mg2+.                       C.  Ag+.                         D.  Na+.

Câu 45.Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

  A.  Na.                                 B.  Cu.                           C.  Ag.                          D.  Fe.

Câu 46.Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl sinh ra khí H2?

  A.  Mg.                                 B.  Cu.                           C.  Ag.                          D.  Au.

Câu 47.Sản phẩm của phản ứng giữa kim loại nhôm với khí oxi là

  A.  AlCl3.                              B.  Al2O3.                     C.  Al(OH)3.                 D.  AI(NO3)3.

Câu 48.Nung CaCO3 ở nhiệt độ cao, thu được chất khí X. Chất X là

  A.  CaO.                                B.  H2.                           C.  CO.                         D.  CO2.

Câu 49.Trong công nghiệp, quặng bọxit dùng để sản xuất kim loại nhôm. Thành phần chính của quặng boxit là

  A.  Al2O3.2H2O.                   B.  Al(OH)3.2H2O.       C.  Al(OH)3.H2O.         D.  Al2(SO4)3.H2O.

Câu 50.Công thức của sắt(II) sunfat là

  A.  FeS.                                 B.  FeSO4.                     C.  Fe2(SO4)3.               D.  FeS2.

Câu 51.Trong hợp chất CrO3, crom có số oxi hóa là

  A.  +2.                                  B.  +3.                           C.  +5.                           D.  +6.

Câu 52.Khí X tạo ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, gây hiệu ứng nhà kính. Trồng nhiều cây xanh sẽ làm giảm nồng độ khí X trong không khí. Khí X là

  A.  N2.                                  B.  H2.                           C.  CO2.                        D.  O2.

Câu 53.Cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được CH3COONa và C2H5OH. Chất X là

  A.  C2H3COOCH3.               B.  CH3COOC2H5.       C.  C2H5COOH.           D.  CH3COOH.

Câu 54.Chất nào sau đây là axit béo?

  A.  Axit panmitiC.                B.  Axit axetiC.            C.  Axit fomiC.            D.  Axit propioniC.  

Câu 55.Chất nào sau đây là đisaccarit?

  A.  Glucozơ.                         B.  Saccarozo.               C.  Tinh bột.                 D.  Xenlulozơ.

Câu 56.Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

  A.  Glyxin.                            B.  Metylamin.              C.  Anilin.                     D.  Glucozơ.

Câu 57.Số nguyên tử oxi trong phân tử axit glutamic là

  A.  1.                                     B.  2.                             C.  3.                             D.  4.

Câu 58.Phân tử polime nào sau đây có chứa nitơ?

  A.  Polietilen.                                                             B.  Poli(vinyl clorua).

  C.  Poli(metyl metacrylat).                                         D.  Poliacrilonitrin,

Câu 59.Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm về khối lượng của nguyên tố nào sau đây?

  A.  Nito.                                B.  Photpho.                  C.  Kali.                        D.  Cacbon.

Câu 60.Cặp chất nào sau đây cùng dãy đồng đẳng?

  A.  CH4 và C2H4.                  B.  CH4 và C2H6.          C.  C2H4 và C2H6.        D.  C2H2 và C4H4.

Câu 61.Cho từ từ đến dự kim loại X vào dung dịch FeCl3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa hai muối. X là kim loại nào sau đây?

  A.  Mg.                                 B.  Zn.                           C.  Cu.                          D.  NA.  

Câu 62.Cho các este sau: etyl axetat, propyl axetat, metyl propionat, metyl metacrylat. Có bao nhiêu este tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polime?

  A.  4.                                     B.  3.                             C.  2.                             D.  1.

Câu 63.Cho m gam Al phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 dư, thu được 26,7 gam muối. Giá trị của m là

  A.  2,7.                                  B.  7,4.                          C.  3,0.                          D.  5,4

Câu 64.Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư sinh ra khí NO?

  A.  Fe2O3.                             B.  FeO.                        C.  Fe(OH)3.                 D.  Fe2(SO4)3.

Câu 65.Hòa tan hoàn toàn 3,9 gam hỗn hợp Al và Mg trong dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít khí H2 và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

  A.  11,6.                                B.  17,7.                        C.  18,1.                        D.  18,5.

--(Nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ MINH HỌA

41D

42B

43A

44C

45A

46A

47B

48D

49A

50B

51D

52C

53B

54A

55B

56B

57D

58D

59A

60B

61C

62D

63D

64B

65C

66D

67A

68C

69B

70B

71C

72C

73C

74A

75C

76B

77C

78C

79D

80A

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề minh họa kì thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2021 có đáp án Bộ GD&ĐT. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt!

 

YOMEDIA