RANDOM
AMBIENT

Bộ đề trắc nghiệm ôn tập Chương II môn Hóa học 8 năm 2020-2021 có đáp án Trường THCS Mã Thành

30/09/2020 869.94 KB 29 lượt xem 1 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200930/7524359594_20200930_184728.pdf?r=8291
ANYMIND
QUẢNG CÁO
Video-Banner

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Bộ đề trắc nghiệm ôn tập Chương II môn Hóa học 8 năm 2020-2021 có đáp án Trường THCS Mã Thành. Tài liệu gồm các câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu hỏi lý thuyết đa dạng, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả, chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

 

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG II MÔN HÓA HỌC 8 NĂM 2020-2021

 

Câu 1: Hiện tượng nào là hiện tượng hoá học trong các hiện tương thiên nhiên sau đây ?

A. Sáng sớm, khi mặt trời mọc sương mù tan dần

B. Hơi nước trong các đám mây ngưng tụ và rơi xuống tạo ra mưa

C. Nạn cháy rừng tạo khói đen dày đặc gây ô nhiễm môi trường

D. Khi mưa giông thường có sấm sét

Câu 2: Trong các thí nghiệm sau đây với một chất, thí nghiêm nào có sự biến đổi hoá học?

A. Hoà tan một ít chất rắn màu trắng vào nước lọc để loại bỏ các chất bẩn không tan được dung dịch

B. Đun nóng dung dịch, nước chuyển thành hơI, thu được chất rắn ở dạng hạt màu trắng

C. Mang các hạt chất rắn nghiền được bột màu trắng

D. Nung bột màu trắng này, màu trắng không đổi nhưng thoát ra  một chất khí có thể làm đục nước vôi trong

Câu 3:  Lái xe sau khi uống rượu thường gây tai nạn nghiêm trọng. Cảnh sát giao thông có thể phát hiện sự vi phạm này bằng một dụng cụ phân tích hơi thở. Theo em thì dụng cụ phân tích hơi thở được đo là do:

A. rượu làm hơi thở nóng nên máy đo được

B. rượu làm hơi thở gây biến đổi hoá học nên máy ghi nhận được

C. rượu làm hơi thở khô hơn nên máy máy ghi độ ẩm thay đổi

D. rượu gây tiết nhiều nước bọt nên máy biết được

Câu 4: Dấu hiệu nào giúp ta có khẳng định có phản ứng hoá học xảy ra?

A. Có chất kết tủa( chất không tan)

B. Có chất khí thoát ra( sủi bọt)

C. Có sự  thay đổi màu sắc

D. Một trong số các dấu hiệu trên

Câu 5: Trong phản ứng hoá học, hạt vi mô nào được bảo toàn?

A. Hạt phân tử                                   

B. Hạt nguyên tử

C. Cả hai loại hạt trên                        

D. Không loại hạt nào được

Câu 6: Hiện  tượng nào sau đâychứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra?

A. Từ màu này chuyển sang màu khác

B. Từ trạng thái rắn chuyển sang trạng thái lỏng

C. Từ trạng thái lỏng chuyển sang trạng thái hơi

D. Từ trạng rắn chuyển sang trạng thái hơi

Câu 7: Một vật thể bằng sắt để ngoài trời, sau một thời gian bị gỉ. Hỏi khối lượng của vật thay đổi thế nào so với khối lượng của vật trước khi gỉ?

A. Tăng                     

B. Giảm                      

C. Không thay đổi                  

D. Không thể biết

Câu 8: Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và chất tạo thành phảI chứa cùng:

A. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố

B. Số nguyên tử trong mỗi chất

C. Số phân tử trong mỗi chất

D. Số nguyên tố tạo ra chất

Câu 9: Hiđro và oxi tác dụng với nhau tạo thành nước. Phương trình hoá học ở phương án nào dưới đây đã viết đúng?

A. 2H + O → H2O                          

B. H2  + O → H2O

C. H2  + O2 → 2H2O                       

D. 2H2  + O2 → 2H2O

Câu 10: Khí nitơ và khí hiđro tác dụng với nhau tạo khí amoniac(NH3). Phương trình hoá học ở phương án nào dưới đây đã viết đúng?

A. N + 3H → NH3                          

B. N2 + H2 → NH3

C. N2 + H2 →2NH3                         

D. N2 + 3H2 →2NH3

Câu 11: Phương trình hoá học nào dưới đây biểu diễn đúng phản ứng cháy của rượu etylic tạo ra khí cacbon và nước.

A. C2H5OH    + O2 → CO2 + H2O

B. C2H5OH    + O2 → 2CO2 + H2O

C. C2H5OH    + O2 → CO2 + 3H2O

D. C2H5OH    + 3O2 → CO2 + 6H2O

Câu 12: Đốt cháy khí amoniăc (NH3) trong khí oxi O2 thu được khí nitơ oxit(NO) và nước. Phương trình phản ứng nào sau đây viết đúng?

A. NH3 + O2 → NO + H2O                           

B. 2NH3 + O2 → 2NO + 3H2O

C. 4NH3 + O2 → 4NO + 6H2O                     

D. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

Câu 13: Đốt photpho(P) trong khí oxi(O2) thu được điphotphopentaoxit (P2O5). Phương trình phản ứng nào sau đây đã viết đúng?

A. 2P + 5O2 → P2O5                                 

B. 2P + O2 → P2O5

C. 2P + 5O2 → 2P2O5                               

D. 4P + 5O2 → 2P2O5

Câu 14: Đốt cháy quặng pirit sắt(FeS2) thu được sắt (III) oxit Fe2O3 và khí sunfuarơ SO2. Phương trình phản ứng nào sau đây đã viết đúng?

A. FeS2  + O2 → Fe2O3 + SO2          

B. FeS2  + O2 → Fe2O3 + 2SO2

C. 2FeS2  + O2 → Fe2O3 + SO2       

D. 4FeS2  +11 O2 →2 Fe2O3 + 8SO2

Câu 15: Cho natri(Na) tác dụng với H2O thu được xút( NaOH) và khí H2. Phương trình phản ứng nào sau đây đã viết đúng?

A. Na + H2O → NaOH + H2               

B. 2Na + H2O → 2NaOH + H2

C. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2        

D. 3Na + 3H2O → 3NaOH + 3H2

Câu 16: Cho nhôm (Al tác dụng với axit sunfuaric(H2SO4) thu được muối nhôm sunfat ( Al2(SO4)3) và khí H2. Phương trình phản ứng nào sau đây đã viết đúng?

A. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2 

B. 2Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2

C. Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2     

D. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Câu 17:  Khi làm thí nghiệm trực tiếp với photpho trắng phải:

Cầm bằng tay có đeo găng

Dùng cặp gắp nhanh mẩu photpho ra khỏi lọ và cho ngay vàop chậu đựng đầy nước khi chưa dùng đến

Tránh cho tiếp xúc với nước

Có thể để ngoài không khí  

Câu 18: Để bảo quản kim loại Na trong phòng thí nghiệm, người ta dùng cách nào sau đây:

A. Ngâm trong nước                      

B. Ngâm trong rượu

C. Ngâm trong dầu hoả                 

D. Bỏ vào lọ 

Câu 19: Để pha loãng dung dịch axit H2SO4 đậm đặc, trong phòng thí nghiệm, có thể tiến hành theo cách nào sau đây?

Cho nhanh nước vào axit

Cho từ từ  nước vào axit và khuấy đều

Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều

Cho từ từ vào nước và khuấy đều

Câu 20: Khi làm thí nghiệm, dùng cặp gỗ để kẹp ống nghiệm, người ta thường:

A. Kẹp ở vị trí 1/3 ống từ đáy lên    

 B. Kẹp ở vị trí 1/3 ống từ miệng xuống

C. Kẹp ở giữa ống nghiệp                 

D. Kẹp ở bất kì vị trí nào

Câu 21: Khi thực hiện một phản ứng trong ống nghiệm, nếu cần đun nóng thì dùng dụng cụ nào sau đây?

A. Đèn dầu                                         

B. Đèn cồn    

C. Bếp điện                                        

D. Tất cả các dụng cụ trên

Câu 22: Để diều chế oxi từ KClO3 có thể dùng dụng cụ nào sau đây trong phòng thí nghiệm?

A. Ống nghiệm                                

B. Bình kíp

C. Bình cầu có nhánh                       

D. Chậu thuỷ tinh

Câu 23: Khi làm thí nghiệm, nên sử dụng hóa chất với một lượng nhỏ để:

Tiết kiệm về mặt kinh tế

Giảm thiểu sự ảnh hưởng đến môI trường

Giảm độ phát hiện, tăng độ nhạy của phép phân tích

Cả 3 đều đúng

Câu 24: Để thu khí CO2 người ta cho axit HCl phản ứng với chất nào sau đây?

A. NaCl              

B. CaCO3              

C. CO            

D. CaO

Câu 25: Khi dùng nhiệt kế đo nhiệt  độ của một chất lỏng, người ta thường:

Nhúng nhanh khoảng ẵ nhiệt kê vào cốc đựng chất lỏng

Cho chạm nhanh đầu nhiệt kế vào bề mặt chất lỏng

Nhúng ngập bầu thuỷ ngân của nhiệt kế vào cốc đựng chất lỏng, sau đó lấy ra  ngay

Nhúng ngập bầu thuỷ ngân của nhiệt kế vào cốc đựng chất lỏng và ngâm trong đó một thời gian cho đến khi mức thuỷ ngân ổn định

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 26 đến câu 42 của tài liệu vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN

1. C            2.D          3.B           4.D             5. B            6. A          7.A          8.A             9.D              10.D

11. D         12.D         13.D        14.D            15.C           16.D        17.B         18.C           19.D             20.B

21.B           22.C         23.D        24.B            25.D           26.D        27.D         28.B           29.A            30.B

31.D           32.A         33.B        34.C            35.D           36.B        37.B          38.B           39.C            40.A

41.A           42.C.

...

Trên đây là phần trích dẫn Bộ đề trắc nghiệm ôn tập Chương II môn Hóa học 8 năm 2020-2021 có đáp án Trường THCS Mã Thành, để xem toàn bộ nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải về máy. 

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

 
 

 

YOMEDIA