RANDOM
AMBIENT

Bộ 6 đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 8 năm 2020 Trường THCS Lê Hồng Phong

23/10/2020 778.98 KB 32 lượt xem 1 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20201023/61275568921_20201023_184007.pdf?r=6643
ANYMIND
Video-Banner

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Bộ 6 đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 8 năm 2020 Trường THCS Lê Hồng Phong. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu bài tập đa dạng, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả của chương trình HK1 đã học. Mời các em cùng tham khảo.

 

 

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

MÔN HÓA HỌC 8

NĂM HỌC 2020-2021

 

ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Nhiệt phân hết 200 gam CaCO3 thu được 88 gam CO2 và m gam CaO.

Vậy giá trị của m là: 

A. 288.                     

B. 112.                   

C. 100.              

D. 56.

Câu 2: Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng hóa học:

A. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.

B.  Khí metan cháy thành khí cacbonic và hơi nước.

C.  Cây nến cháy trong không khí tạo muội than, khí CO2, hơi nước.

D. Cho vôi sống (CaO) vào nước, tạo thành vôi tôi (có thành phần chính là Ca(OH)2 )

Câu 3: Cho PTHH :   ?    + 2 O2    →  Fe3O4 . Vậy dấu ? là :

A. Fe3.                    

B. Fe.                     

C. 3 Fe.                     

D. FeO.

Câu 4: Cho PTHH: Al2O3    +  6 HNO3  →2Al(NO3)3  +    ? . Vậy dấu ? là :

A. 3H2                    

B. H2O.                     

C. 3HO.                               

D. 3H2O.

Câu 5: Cho viên kẽm vào dung dịch axit clohidric. Sau phản ứng tạo thành kẽm clorua và có bọt khí hidro thoát ra. Vậy quá trình trên thì chất tham gia (chất phản ứng ) là:

A. kẽm.        

B. axit clohidric.         

C. kẽm và axit clohidric.   

D. kẽm clorua và khí hidro.

Câu6 : Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra là:

 + Các chất phản ứng phải…………………………………….

 +  Có những phản ứng cần cung cấp…………………………( ở dạng …… …...............hay  ……………….................)

 + Có những phản ứng cần có chất………………………………

Câu 7: Chất có hai kiểu biến đổi:

+ Khi ………….biến đổi mà vẫn giữ nguyên là …….....ban đầu, gọi là hiện tượng …..……

+ Khi … ……biến đổi thành …..     khác, gọi là hiện tượng…………………….

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 2

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Nhiệt phân hết m gam CaCO3 thu được 52,8 gam CO2 và 67,2 gam CaO. Vậy giá trị của m là: 

A. 120.                     

B. 112.                   

C. 100.              

D.14,4.

Câu 2: Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng hóa học:

A. Hòa tan muối ăn vào nước tạo dung dịch nước muối.

B.  Khí metan cháy thành khí cacbonic và hơi nước.

C.  Cây nến cháy trong không khí tạo muội than, khí CO2, hơi nước.

D. Cho vôi sống (CaO) vào nước, tạo thành vôi tôi( có thành phần chính là Ca(OH)2 )

Câu 3: Cho PTHH :   ..?...          + 3 O2  → 2 Al2O3 . Vậy dấu ? là :

A. 4 Al.                       

B. 2 Al.                          

C. 2Al2.                            

D. Al4.

Câu 4: Cho PTHH :   Fe2O3    +  ...?....  → 2 FeCl3  +   3 H2O. Vậy dấu ? là :

A. 6 HCl.                   

B. 3 HCl.                     

C. HCl.                               

D. Cl2.

Câu 5: Cho viên kẽm vào dung dịch axit clohidric. Sau phản ứng tạo thành kẽm clorua và có bọt khí hidro thoát ra. Vậy quá trình trên thì chất sản phẩm là:

A. khí hidro.       

B. kẽm và axit clohidric.      

C. kẽm clorua và khí hidro.       

D. kẽm clorua.

Câu 6: Phản ứng hóa học xảy ra thường có dấu hiệu:

 + Có sự biến đổi về trạng thái, .........................mùi, .........

 + Có xuất hiện bọt khí, .............................

 + Có tỏa nhiệt và........................................

Câu 7:

+ Phản ứng hóa học là quá trình……………………….. thành ……………………

+ Diễn biến phản ứng hóa học xảy ra: Chỉ có sự thay đổi liên kết giữ các.............................làm cho phân tử này............................thành phân tử................và kết quả là chất này................

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Nhiệt phân hết 150 gam CaCO3 thu được 66 gam CO2 và m gam CaO.

Vậy giá trị của m là: 

A. 144.                      

B. 216.                   

C. 56.              

D. 84.

Câu 2: Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng hóa học:

A. Hòa tan giấm ăn vào nước tạo dung dịch có vị chua.

B.  Khí metan cháy thành khí cacbonic và hơi nước.

C.  Cây nến cháy trong không khí tạo muội than, khí CO2, hơi nước.

D. Đốt cháy bông (có thành phần chính là xenlulozơ) tạo hơi nước và khí cacbonic.

Câu 3: Cho PTHH :   ?    + 1 O2  → 2 K2O . Vậy dấu ? là :

A. K4 .                    

B. 4 K.                            

C. 2K2.                                   

D. K.

Câu 4: Cho PTHH :   ..?...    +  3 H2SO4  →  Al2(SO4)3  +    3 H2O. Vậy dấu ? là :

A. 2Al2O3                    

B. Al2  O3.                      

C.  Al2O3.                               

D. Al2.

Câu 5: Cho viên nhôm vào dung dịch axit clohidric. Sau phản ứng tạo thành nhôm clorua và có bọt khí hidro thoát ra. Vậy quá trình trên thì chất sản phẩm là:

A. khí hidro.    

B. nhôm và axit clohidric.   

C. nhôm clorua và khí hidro.      

D. nhôm clorua.

Câu 6:

+  Khi ………….biến đổi mà vẫn giữ nguyên là …….....ban đầu, gọi là hiện tượng …..……

+ Diễn biến phản ứng hóa học xảy ra: Chỉ có sự thay đổi liên kết giữ các.............................

làm cho phân tử này............................thành phân tử................và kết quả là chất này................

..............................................................

Câu 7: Nội dung định luật bảo toàn khối lượng: " Trong một phản ứng hóa học, tổng ....... ........

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 4

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Nhiệt phân hết 180 gam CaCO3 thu được m gam CO2 và 100,8 gam CaO.

Vậy giá trị của m là: 

A. 280,8.                     

B. 44.                   

C. 79,2.              

D. 56.

Câu 2: Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng hóa học:

A. Nến dưới tác dụng của nhiệt, nến nóng chảy tạo thành nến lỏng và nến lỏng hóa hơi.

B. Thức ăn đi vào hệ tiêu hóa, sau một thời gian chuyển thành năng lượng và chất thải.

C.  Cây nến cháy trong không khí tạo muội than, khí CO2, hơi nước.

D. Đường bị phân hủy bởi nhiệt tạo thành than và hơi nước.

Câu 3: Cho PTHH :   ?          +   O2  → 2 BaO . Vậy dấu ? là :

  A. Ba.                    

B. 2 Ba.                     

C. Ba2                     

D. 2Ba.

Câu 4: Cho PTHH :   ?    +  2 HNO3  → 1Cu(NO3)2  +   1 H2O . Vậy dấu ? là :

A. CuO                    

B. 2 CuO.                      

C. Cu.                               

D. Cu2O.

Câu 5: Cho viên nhôm vào dung dịch axit clohidric. Sau phản ứng tạo thành nhôm clorua và có bọt khí hidro thoát ra. Vậy quá trình trên thì chất tham gia phản ứng là:

A. khí hidro.    

B. nhôm và axit clohidric.   

C. nhôm clorua và khí hidro.      

D. nhôm clorua.

Câu 6:

+ Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi..............................................................................

+ Diễn biến phản ứng hóa học xảy ra: Chỉ có sự thay đổi liên kết giữ các.................làm cho phân tử này............................thành phân tử................và kết quả là chất này................

Câu 7: Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra là:

+ Các chất phản ứng phải……………

+  Có những phản ứng cần cung cấp……( ở dạng ............ hay  …….)

+ Có những phản ứng cần có chất………………

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 5

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Nhiệt phân hết 220 gam CaCO3 thu được 96,8 gam CO2 và m gam CaO.

Vậy giá trị của m là: 

A. 316,8.                     

B. 123,2.                   

C. 100.              

D. 56.

Câu 2: Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng hóa học:

A. Nước đá khi để ngoài không khí thì nước đá nóng chảy thành nước lỏng.

B. Thức ăn đi vào hệ tiêu hóa, sau một thời gian chuyển thành năng lượng và chất thải.

C.  Cây nến cháy trong không khí tạo muội than, khí CO2, hơi nước.

D. Đường bị nhiệt phân hủy thành than và hơi nước.

Câu 3: Cho PTHH :   3 Fe          +     ?     → 1 Fe3O4 . Vậy dấu ? là :

A. 4 O.                    

B. 2 O2.                     

C. 1 O4.                     

D. 2O2.

Câu 4: Cho PTHH :   ..? ..  +   2 HCl →  CaCl2  +    H2O. Vậy dấu ? là :

A. 1 Ca                    

B. CaO.                      

C. 2 CaO.                               

D.  1CaO.

Câu 5: Cho bột nhôm oxit vào dung dịch axit clohidric. Sau phản ứng tạo thành nhôm clorua và nước. Vậy quá trình trên thì chất tham gia phản ứng là:

A. nước.    

B. nhôm oxit và axit clohidric.    

C. nhôm clorua và nước.      

D. nhôm clorua.

Câu 6:

+ Phản ứng hóa học là quá trình……………………….. thành ……………………

+ Phương trình hóa học dùng biểu diễn ngắn gọn........................................................................

Câu 7: Phản ứng hóa học xảy ra thường có dấu hiệu:

 + Có sự biến đổi về trạng thái, .........................mùi, .........

 + Có xuất hiện bọt khí, .............................

 + Có tỏa nhiệt và........................................

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 6

I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào đáp án đúng và điền từ thích hợp.

Câu 1: Nhiệt phân hết 61,25 gam KClO3 thu được 24 gam O2 và m gam KCl.

Vậy giá trị của m là: 

A. 74,5.                     

B. 37,25.                   

C. 37,5.              

D. 40,5.

Câu 2: Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng hóa học:

A. Nước đá khi để ngoài không khí thì nước đá nóng chảy thành nước lỏng.

B. Thức ăn đi vào hệ tiêu hóa, sau một thời gian chuyển thành năng lượng và chất thải. 

C.  Cây nến cháy trong không khí tạo muội than, khí CO2, hơi nước.

D. Sắt để trong môi trường ẩm dễ bị gỉ.

Câu 3: Cho PTHH :   ...?  ..     +    3 Cl2  →  2 FeCl3 . Vậy dấu ? là :

A. 4 Fe.                    

B. 2 Fe.                     

C. Fe2.                     

D. 2Fe.

Câu 4: Cho PTHH :   ..? ..  +  1H2SO4   →  1CuSO4  + 1 H2O.  Vậy dấu ? là:

A. 1 Cu                   

B. CuO.                     

C. 2 CuO                               

D.  1CuO.

Câu 5: Cho bột nhôm oxit vào dung dịch axit clohidric. Sau phản ứng tạo thành nhôm clorua và nước. Vậy quá trình trên thì chất sản phẩm là:

A. nước.    

B. nhôm oxit và axit clohidric.   

C. nhôm clorua và nước.      

D. nhôm clorua.

Câu 6:

+ Phản ứng hóa học là quá trình……….. thành …………

+ Trong phản ứng hóa học, trước phản ứng có bao nhiêu.........mỗi nguyên tố thì sau........có bấy nhiêu nguyên tử mỗi ..........đó.

Câu 7:

+ Hiện tượng hóa học là hiện tượng mà chất bị biến đổi ......................................................

+ Trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất............................................................

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

Trên đây là toàn bộ nội dung Bộ 6 đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 8 năm 2020 Trường THCS Lê Hồng Phong để xem thêm nhiều nội dung hữu ích khác các em vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy tính!

Ngoài ra các em có thể tham hảo 1 số tài liệu cùng chuyên mục tại đây:

Chúc các em học tốt!

 
 

 

YOMEDIA