RANDOM
AMBIENT

Bộ 6 đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 môn Hóa học 8 năm 2020 Trường THCS Trường Chinh

23/10/2020 735.62 KB 37 lượt xem 3 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20201023/209251465226_20201023_215204.pdf?r=2511
ANYMIND
Video-Banner

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh Bộ 6 đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 môn Hóa học 8 năm 2020 có đáp án năm 2020 được biên soạn từ đề thi của Trường THCS Trường Chinh. Với cấu trúc gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án chi tiết đi kèm, hy vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích cho quý thầy cô giáo cũng như các em học sinh. Mời các em cùng tham khảo.

 

 

TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1

MÔN HÓA HỌC 8

NĂM HỌC 2020-2021

 

ĐỀ SỐ 1

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1. Hãy chọn những từ (cụm từ) thích hợp điền vào chỗ trống :

1. ………… dùng để biểu diễn chất gồm 1 kí hiệu hoá học ( đơn chất) hay hai, ba …,kí hiệu hoá học ( hợp chất) và ………… ở chân mỗi kí hiệu.

2. Nguyên tử có cấu tạo từ ba loại hạt cơ bản là : ………, electron, …………

Câu 2. Hãy chọn mỗi khái niệm  ở cột (I) sao cho phù hợp với một câu tương ứng ở cột (II)

Cột (I)

Cột (II)

1. Hợp chất

2. Nguyên tử

3. Nguyên tố hoá học

4. Nguyên tử khối là

5. Phân tử khối là

6. Đơn chất là

a. Tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân

b. Tập hợp nhiều chất trộn lẫn

c. Hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện.

d. những chất tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên.

e) khối lượng của phân tử tích bằng đvC

f) những chất được tạo nên từ một nguyên tố hoá học.

g) khối lượng của nguyên tử được tính bằng đvC

 

Câu 3. Phân tử khối của hợp chất N2O5 là :

A. 30 đvC                  

B. 44 đvC                               

C. 108 đvC                 

D. 94 đvC

II. TỰ LUẬN                            

Câu 4. Lập công thức hoá học theo các bước và tính phân tử khối của các hợp chất.

a) Hợp chất gồm sắt ( Fe) có hoá trị III và nhóm Sunfat (SO4) có hoá trị II

b) Hợp chất gồm lưu huỳnh ( S) có hoá trị VI và nguyên tố oxi ( O) có hoá trị II

Câu 5. Một hợp chất gồm có nguyên tố R và nguyên tố Oxi có công thức hoá học dạng R2O3

a) Tính hoá trị của nguyên tố R

b) Biết rằng phân tử R2O3 nặng hợn nguyên tử Canxi 4 lần. Tìm tên nguyên tố R, kí hiệu ?

ĐỀ SỐ 2

PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. X là nguyên tố nào sau đây?

A. Fe                                 

B. Cu                                  

C. K                                

D. Na

Câu 2. Một nguyên tử có tổng  số hạt là 52, trong đó số proton là 17, số electron và số nơtron lần lượt là:

A. 18 và 17.                      

B. 17 và 18.                        

C. 16 và 19.                    

D. 19 và 16.

Câu 3. Kí hiệu hóa học của kim loại kẽm là

A. Al.                                

B. Zn.                                 

C. Ca.                             

D. Cu.

Câu 4. Chất nào sau đây được coi là tinh khiết?

A. Nước cất.                     

B. Nước suối.                     

C. Nước mưa.                

D. Nước khoáng.

Câu 5. Đơn chất cacbon là một chất rắn màu đen, các đơn chất hiđrô và ôxi là những khí không màu. Rượu nguyên chất là một chất lỏng chứa các nguyên tố cacbon, ôxi, hiđrô. Như vậy rượu nguyên chất phải là

A. Một hỗn hợp                

B. Một phân tử                   

C. Một dung dịch           

D. Một hợp chất

Câu 6. Cho biết 1đvC = 1,6605.10-24g.  Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử  natri?

A. 38,20.10-23g                  

B. 3,82.10-23g                     

C. 1,83.10-23g                 

D. 18,27.10-24g

Câu 7. Để chỉ hai phân tử hiđro ta viết:

A. 2H2                               

B. 2H2SO4                          

C. 2H                              

D. 2HCl

Câu 8. Một oxit có công thức Al2Ox có phân tử khối là 102. Hóa trị của Al :

A. II                                  

B. I                                     

C. IV                              

D. III

Câu 9. Hóa trị của lưu huỳnh trong hợp chất có công thức hóa học là SO3

A. IV                                 

B. II                                    

C. VI                              

D. V

Câu 10. Số…..là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học.

A. Electron                                                                    

B. Notron

C. Notron và electron                                                   

D. Proton

Câu 11. Dãy biểu diễn chất là:

A. Cơ thể người, nước, xoong nồi.                               

B. Cốc thủy tinh, cốc nhựa, inox.

C. Thủy tinh, nước, inox, nhựa.                                    

D. Thủy tinh, inox, xoong nồi.

Câu 12. Phân tử khối của axit nitric biết phân tử gồm 1H, 1N và 3O là

A. 32                                 

B. 62                                   

C. 63                               

D. 31

PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 13.

a. Các cách viết sau chỉ ý gì: 5Cu, 3 Cl2

b. Dùng chữ số và công thức hóa học để diễn đạt những ý sau: Hai phân tử nước, sáu nguyên tử nhôm.

c. Thế nào là đơn chất, hợp chất mỗi loại lấy 1 ví dụ minh họa?

Câu 14. Có 1 hỗn hợp rắn gồm: Bột nhôm, muối ăn, bột sắt. Hãy nêu phương pháp tách hỗn hợp trên và thu mỗi chất ở trạng thái riêng biệt (dụng cụ hóa chất coi như đầy đủ).

Câu 15. Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất gồm

a) K (I) và O(II)

b) Ca(II) và nhóm PO4 (III)

Câu 16. (1 điểm) Một hợp chất có công thức hóa học là RO2 nặng bằng 32 lần phân tử hidro. Hãy tìm R, cho biết tên và kí hiệu hóa học của R?

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi số 3,4,5 vui lòng xem lại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 6

Câu 1 : Biết 1.4 nguyển tử (X) nặng bằng 1.2 nguyên tử silic. Hãy tìm tên và kí hiệu của nguyên tố (X).

Câu 2: Một hợp chất (X) có chứa 94,118% lưu huỳnh và còn lại là hidro. Xác định tỉ lệ số nguyên tử S và H trong phân tử hợp chất (X).

Câu 3: Hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố sau : O ( Z=8) , N ( Z=14) , K ( Z=19) , P ( Z=15).

Câu 4: Hãy tính phân tử khối của các hợp chất sau : Al2O3 ; Al2(SO4)3 ; Fe(NO3)3 ; Na3PO4 ; Ca(H2PO4)2 ; Ba3(PO4); ZnSO; AgCl ; NaBr.

Câu 5: Electron trong nguyên tử hidro chuyển động xung quanh hạt nhân bên trong một khối cầu có bán kính lớn hơn bán kính hạt nhân là 10000 lần. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6cm thì bán kính khối cầu tức là bán kính nguyên tử sẽ là bao nhiêu mét?

....

Trên đây là phần trích dẫn nội dung Bộ 6 đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 môn Hóa học 8 năm 2020 Trường THCS Trường Chinh, để xem nội dung đầy đủ, chi tiết xin mời các bạn vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn xem online hoặc tải về máy. Chúc các em học tập thật tốt!

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

 
 

 

YOMEDIA