ADMICRO
AMBIENT

Bộ 5 đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Tin học lớp 8 có đáp án năm 2017

31/07/2017 898.84 KB 11019 lượt xem 86 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2017/20170731/20538537269_20170731_112339.pdf?r=7707
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Hoc247 xin trân trọng gửi đến các em học sinh lớp 8 Bộ đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Tin học lớp 8 nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc học môn Tin học, quý thầy cô cũng có thể dùng làm tư liệu tham khảo trong quá trình dạy bộ môn này. Bộ đề có hướng dẫn giải chi tiết tiện cho các bạn đối chiếu với kết quả bài làm bài thử của mình. Hi vọng đây thực sự là tài liệu hữu ích. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

 

 

 
 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: TIN HỌC 8

ĐỀ SỐ 1

Thời gian làm bài: 15 phút

A. TRẮC NGHIỆM: (3đ)

I. Khoanh tròn vào câu trả lời mà em cho là đúng nhất: (2đ)

Câu 1: (0.5 đ) Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính được gọi là gì?

A. Chương trình                                

B. Ngôn ngữ lập trình                        

C. Ngôn ngữ chương trình    

Câu 2: (0.5 đ) Để dịch chương trình ta nhấn tổ hợp phím:

A. Alt+F9                      B. Ctrl+F9                    C. Alt+F5                      D. Ctrl+F5

Câu 3: (0.5 đ) Để chạy chương trình ta nhấn tổ hợp phím:

A. Alt+F9                      B. Ctrl+O                       C. Ctrl+N                       D. Ctrl+F9

Câu 4: (0.5 đ) Trong các tên sau, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?

A. 3tamgiac                  B. tam giac                    C. tamgiac                     D. begin

II. Cho các từ khóa sau: "begin, program, end, uses". Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống: (1đ)

………………….. là từ khóa dùng để khai báo tên chương trình; ………….. ……. là từ  khóa khai báo các thư viện; các từ  khóa…………………. và ……….……….dùng để thông báo các điểm bắt đầu và kết thúc phần thân chương trình.

B. TỰ LUẬN: (7đ)

Câu 1: (3 đ) Cho biết công dụng của lệnh writeln, lệnh write, lệnh read?   

Câu 2: (3 đ) Cấu trúc chung của một chương trình thường gồm mấy phần, kể tên. Cho ví dụ một chương trình.  

Câu 3: (1 đ) Hãy liệt kê một số kiểu dữ liệu cơ bản của ngôn ngữ lập trình Pascal?

----------HẾT---------

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 1

A. TRẮC NGHIỆM: (3đ)

I. (2đ)

Câu 1: (0.5 đ) B

Câu 2: (0.5 đ) A

Câu 3: (0.5 đ) D

Câu 4: (0.5 đ) C

II.  (1đ)

program, uses, begin, end (mỗi từ đúng 0.25 đ)

B. TỰ LUẬN: (7đ)

Câu 1:

 • Lệnh writeln: in thông tin ra màn hình và đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo. (1 đ)
 • Lệnh write: in thông tin ra màn hình (không đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo). (1 đ)
 • Lệnh read: nhập dữ liệu. (1 đ)

Câu 2: Cấu trúc chung của một chương trình thường gồm 2 phần:

 • Phần khai báo: khai báo tên chương trình., khai báo các thư viện và một số khai báo khác. (1đ)
 • Phần thân chương trình: bắt buộc phải có (1đ)

VD (1 đ):

Program CT_dau_tien;

Uses crt;

Begin

Clrscr;

Writeln(‘Chao cac ban’);

Write(‘Toi la Turbo Pascal’);

End.                  

Câu 3: integer (số nguyên), real (số thực), char (kí tự), string (xâu kí tự)   (1 đ)

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: TIN HỌC 8

ĐỀ SỐ 2

Thời gian làm bài: 15 phút

(Gồm: 6 câu trắc nghiệm, 2 câu tự luận)

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (5Đ)

Khoanh tròn vao các đáp án đúng trong các câu dưới đây

Câu 1. Câu nào sau đây đúng khi nói về biến:

 1. Biến là đại lượng do người lập trình đặt                     
 2. Biến có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình
 3. Có một số biến có sẵn trong chương trình, không cần khai báo
 4. Tên biến có độ dài tùy ý

Câu 2.  Biểu thức toán học (a2 + b)(1 + c)3 được biểu diễn trong Pascal như thế nào ?

A. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c)                                           B. (a.a  + b)(1 +  c)(1 + c)(1 + c)

C.  (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c)                                  D. (a2 + b)(1 + c)3

Câu 3. Từ khóa VAR dùng để làm  gì?

A. Khai báo Tên chương trình.                        B. Khai báo thư viện    

C. Khai báo Hằng                                              D. Khai báo Biến

Câu 4. Chọn đáp án trả lời đúng. Cú pháp của câu lệnh điều kiện dạng thiếu là:

A. if  < câu lệnh > then < điều kiện >              B. if < điều kiện 1 > then < điều kiện 2 >

C. if < điều kiện > then < câu lệnh >                D. if < câu lệnh 1 > then < câu lệnh 2 >

Câu 5. Cấu trúc của một chương trình Pascal gồm mấy phần:

A. 2 phần                      B. 3 phần                      C. 1 phần                      D. 4 phần

Câu 6. Lệnh Readln dùng để:

 1. Khai báo tiêu đề chương trình.
 2. Tạm ngừng chương trình, cho đến khi người dùng nhấn phím Enter
 3. Kết thúc chương trình.
 4. Bắt đầu thân chương trình.

II – PHẦN TỰ LUẬN (5Đ)

Câu 7: Các câu lệnh sau đúng hay sai: (2đ)

 1. If x:= 7 then a=b;
 2. If x>5 ; then a:=b;
 3. If x>5 then a:=b;m:=n;
 4. If x>5 then a:=b; else m:=n;

Câu 8: Chuyển các biểu thức viết trong pascal sau thành các biểu thức toán học? (3đ)

 1. (10 +2)* (10+ 2) / (3 + 1)
 2. 15*4-30+12
 3. a*x*x*x + b*x*x + c*x +d

----------HẾT--------

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 2

 I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (5Đ)

1. A             3. D                 5. A

2. C             4. C                  6. B

II – PHẦN TỰ LUẬN (5Đ)

Câu 1 (2đ)

 1. Sai, vì thừa dấu hai chấm
 2. Sai, vì thừa dấu chấm phẩy đầu tiên
 3. Đúng
 4. Sai, vì trước else không có dấu chấm phẩy

Câu 2 (3đ)

 1. (10 +2)2
 2. 15 x 4 -30+12
 3. ax3 + bx2 + cx + d

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Nội dung ở trên chỉ trích dẫn một số đề thi trong Tuyển tập 5 đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Tin học 8 có đáp án. Để xem được trọn bộ đề thi, các em vui lòng chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập tài khoản trên trang Hoc247.net để tải tài liệu về máy tiện cho việc tham khảo nhé.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm tài liệu cùng chuyên mục: 

Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả thật cao!

 

YOMEDIA