RANDOM
AMBIENT

Bộ 4 đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Hóa học 8 năm 2020 Trường THCS Nam Sơn

26/10/2020 737.01 KB 25 lượt xem 0 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20201026/94656458292_20201026_165230.pdf?r=4667
ANYMIND
Video-Banner

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập thật tốt, đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp tới HOC247 xin giới thiệu bộ tài liệu Bộ 4 đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Hóa học 8 năm 2020 Trường THCS Nam Sơn. Tài liệu gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận với lời giải cụ thể các em có thể đối chiếu từ đó có kế hoạch ôn tập cụ thể. Mời các em cùng tham khảo!

 

 

TRƯỜNG THCS NAM SƠN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 8

NĂM HỌC 2020-2021

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố.

Câu 2: Cho công thức hóa học của các chất:

a. Khí metan CH4.

b. Kẽm Clorua ZnCl2.

Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất.

Câu 3: Có những khí sau: NH3 ; CO2.

a. Khí nào nặng hay nhẹ hơn khí Hidro và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần ?

b. Khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần ?

Câu 4: Tính thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố có trong những hợp chất sau: Fe2O3 và SO2.

Câu 5: Cho 2,7g nhôm (Al) tác dụng với axit Clohidric (HCl), tạo ra nhôm Clorua (AlCl3) và khí hidro (H2). Theo PTHH:   2Al   +   6HCl  → 2AlCl3  +  3H2

a. Tính khối lượng axit Clohidric cần dùng.

b. Tính thể tích khí hidro thu được ở đktc.

ĐỀ SỐ 2

I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1 :  Trong các trường hợp sau , trường hợp có cách diễn đạt sai là :

A. Ba phân tử oxi :   3 O2                                       

B. Bốn nguyên tử đồng : 4 Cu

C. Năm phân tử canxi oxit :  5 CaO                        

D. Sáu nguyên tử clo :   3 Cl2

Câu  2.  Muối Phốt phát của kim loại R nào sau đây được viết đúng . Biết rằng R là kim loại có hóa trị II.; nhóm PO4  có hoá trị III.

A. R(PO4)3               

B. R3(PO4)2  

C. R3PO4                 

D. R2(PO4)3

Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam Magiê trong không khí thu được 8 gam hợp chất MgO . Khối lượng khí Ôxi đã phản ứng là :

A. 3,2 gam                

B. 6,4 gam                

C. 12,8 gam   

D. 5,6gam

Câu 4. Trong một phản ứng hóa học, các chất phản ứng và các chất tạo thành phải chứa cùng :

A. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố            

B. Số phân tử trong mỗi chất.

C. Số nguyên tử trong mỗi chất                               

D. Số nguyên tố tạo ra chất.

II. TỰ LUẬN  

Câu 1. Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng ? Giả sử có phản ứng giữa A và B  tạo ra C và D thì công thức về khối lượng được viết như thế nào ?

Câu 2. Tính thành phần % về khối lượng của Fe có trong  hợp chất sau:Fe2O3                                                   

Câu 3. Chọn hệ số viết thành PTHH với các sơ đồ phản ứng cho dưới đây :

a. Fe        +      O2     →  Fe3O4

b. SO2      +      O2    → SO3                                                  

c. Fe(OH)3    → Fe2O3   +     H2O                   

d. Fe3O4   +      HCl    →     FeCl2   +       FeCl3    +   H2O

Câu 4 : (3đ) Cho 13 gam Zn tác dụng với một lượng dung dịch axitclohidric (HCl) vừa đủ người ta thu được muối kẽm clorrua (ZnCl2) và khí hidro.

a. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra ?

b. Tính khối lượng HCl cần dùng ?

c. Tính khối lượng muối ZnCl2 thu được ?

d. Tính thể tích H2 sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn ?

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của tài liệu vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi:

A. Proton và electron                                          

B. Proton và nơtron

C. Nơtron và electron                                         

D. Proton, nơtron và electron.       

Câu 2. Cách viết nào sau đây chỉ 3 nguyên tử Oxi.

A.  O3                                                   

B. 3O2                                    

C. 3O                             

D. 3O2

Câu 3. Nhóm chất nào sau đây toàn đơn chất.

A. Na, Ca, Cu, Br2.                  

B. Na, Ca, CO, Cl2        

C. CaO, H2O, CuO, HCl         

D. Cl2, O2, CO2, N2.

Câu 4. CTHH của hợp chất nguyên tố R với nhóm SO4(II) là R2(SO4)3. CTHH của hợp chất nguyên tố R với clo là:

A. RCl                                   

B. RCl2                        

C. RCl3                           

D. RCl4

Câu 5. Cho 3,6 gam kim loại magie tác dụng vừa hết với 210 gam dung dịch axit clohidric và thoát ra 0,3 gam khí hidro. Khối lượng dung dịch magie clorua (MgCl2) sinh ra là:

A. 213g                                    

B. 213,3g                      

C. 214,4g                       

D. 214g

Câu 6. Chất khí A có  CTHH của A là:

A. SO                                     

B. CO2                                  

C. N2                            

D. NH3

Câu 7. Số phân tử của 14 gam khí nitơ là:

A. 6. 1023                               

B. 1,5. 1023                      

C. 9. 1023                    

D. 3.1023   

Câu 8.  Hiện tượng sau đây là hiện tượng hoá học:

A. Thuỷ tinh khi đun nóng đỏ uốn cong được               

B. Khi nung nóng, nến chảy lỏng rồi thành hơi;

C. Thanh sắt để lâu ngoài không khí bị gỉ;                    

D.Cồn để trong lọ không đậy kín bị bay hơi;

Câu 9.  Hỗn hợp nào dưới đây có thể tách riêng các chất, bằng cách cho hỗn hợp vào nước sau đó khuấy kỹ và lọc:

A. Đường và muối ăn.                                               

B. Bột than và bột sắt.         

C. Bột đá vôi  và muối ăn.                                              

D. Giấm và rượu

Câu 10.  1 mol khí CO2 ở đktc có thể tích là:

A. 22,4 lít                                 

B. 33,6 lít                      

C. Không xác định được   

D. 11,2 lít

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1. Lập CTHH của hợp chất gồm các nguyên tố sau:

a. Na (I) và nhóm SO4(II)                         

b. Lưu huỳnh (VI) và oxi.

Câu 2. Tính thành phần phần trăm của Cu trong các hơp chất: CuO

Câu 3. Lập PTHH sau: 

1.  P      +    O2     →      P2O5

2.   Fe +   HCl  →   FeCl2 + H2

3.   Fe +   O2    →   Fe3O4

Câu 4. Cho 3,2 gam lưu huỳnh cháy trong khí oxi  sau phản ứng thu được khí sunfurơ (SO­2 )

a. Lập phương trình phản ứng?

b. Tính khối lượng oxi  tham gia phản ứng và  thể tích SO2 sinh ra ở (đktc).

...

Trên đây là nội dung Bộ 4 đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Hóa học 8 năm 2020 Trường THCS Nam Sơn. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục:

​Chúc các em học tập tốt !

 
 

 

YOMEDIA