RANDOM
AMBIENT

Bộ 2 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 8 năm 2020 Trường THCS Tân Uyên

26/10/2020 729.47 KB 33 lượt xem 1 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20201026/10442976291_20201026_223316.pdf?r=7105
ANYMIND
Video-Banner

Bộ 2 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 8 năm 2020 Trường THCS Tân Uyên được Hoc247 sưu tầm và biên tập dưới đây nhằm giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức cần nắm của chương trình môn Hóa học lớp 8 một cách hiệu quả, đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng theo dõi!

 

 

TRƯỜNG THCS TÂN UYÊN

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 8

NĂM HỌC 2020-2021

ĐỀ SỐ 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3điểm):

Câu 1.Nguyên tử khí Nitơ nặng hay nhẹ hơn nguyên tử khí Oxi bằng bao nhiêu lần:

A. 0,65 lần                            

B. 1,25 lần                       

C. 0,875 lần        

D. 0,78 lần

Câu 2. Nguyên tử Cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10-23 gam.Vậy khối lượng tính bằng gam của nguyên tử Magie là: 

A. 3,98.10-23   gam       

B. 2,82 . 10-23 gam  

C. 3,82 . 10-23 gam   

D. 4,5 . 10-23 gam

Câu 3.Hợp chất X tạo bởi kim loại M hóa trị III và gốc sunfat (SO4) hóa trị II .CTHH của X là:

A. MSO4                      

B. M3(SO4)2   

C. M2(SO4)3           

D. M2SO4

Câu 4. Một hợp chất được cấu tạo bởi Cacbon và Hyđro có Phân tử hợp chất nặng hơn phân tử hyđro 15 lần . Công thức hóa học của hợp chất là :

A. CH4                         

b. C2H4                     

c. C2H6                      

d. C6H6

Câu 5. Khối lượng của  ba phân tử kali cacbonat 3K2CO3 là :

A. 153 đvC                    

B. 318đvC                 

C. 218đvC               

D. 414 đvC

Câu 6. Cho các chất có công thức sau: Cl2 , H2 , CO2 , Zn , H2SO4 , O3 , H2O , CuO . Nhóm chỉ gồm các hợp chất là:

A.  H2 ,  O3  , Zn , Cl2                                   

B. O3 , H2 , CO2  ,  H2SO4

C.   Cl2  , CO2  , H2  , H2O                             

D. CO2  , CuO  , H2SO4 , H2O

Câu 7. Trong  một nguyên tử :

A. số proton = số nơtron                                  

B. số electron = số nơtron

C. số electron = số proton                               

D. số electron = số proton + số nơtron

Câu 8.Hợp chất Alx(SO4)3 có phân tử khối là 342 đvC . Giá trị của x là :

A. 1       

B. 2             

C. 3                   

Đ. 4

Câu 9. Cho các cụm từ sau, dãy nào chỉ chất ?

A. Nhôm, sắt, than củi, chảo gang.                          

B. Bút chì, thước kẻ, nước cất, vàng.

C. Muối ăn, đường kính, nước cất, bột sắt.             

D. Bàn ghế, đường kính, vải may áo, than củi.

Câu 10. Có các nguyên tố hóa học sau : Nhôm, clo, hidro, natri, brom, vàng. Nguyên tố hóa học nào là kim loại

A. Nhôm, natri, vàng                                             

B. Nhôm, natri, clo           

C.  Clo, hidro, brom                                              

D. Nhôm, brom, natri

Câu 11. Trong 1 phân tử nước có :

A. 1H, 1O                          

B. 1H2, 1O                     

C. 2H, 1O                       

D. 2H, 2O

Câu 12. Hợp chất X2O3 có phân tử khối là 102, hợp chất YH3 có phân tử khối là 17.    X, Y lần lượt là :

A. Al, N                             

B. Al, O                         

C. Mg, N                        

D. Cu, O

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 2

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Trong hạt nhân nguyên tử, thì gồm những loại hạt nào

A. Proton, electron                                                       

B. Proton, notron.

C. Electron.                                                                  

D. Electron, proton, notron.

Câu 2.  Hóa trị của 1 nguyên tố được xác định theo hóa trị của nguyên tố khác như thế nào?

A. H chọn làm 2 đơn vị                                               

B. O là 1 đơn vị.                       

C. H chọn làm 1 đơn vị, O là 2 đơn vị.                        

D. H chọn làm 2 đơn vị, O là 1 đơn vị.         

Câu 3. Chất nào sau đây được coi là tinh khiết

A. Nước cất.                                                               

B. Nước suối.

C. Nước khoáng.                                                        

D. Nước đá từ nhà máy.

Câu 4. Dãy chất sau đây đều là hợp chất ?  

A. Cl2, KOH,  H2SO4, AlCl3                                                   

B. CuO, KOH, H2SO4, AlCl3

C. CuO, KOH, Fe, H2SO4.                                        

D. Cl2, Cu, Fe, Al

Câu 5. Dãy chất nào sau đây đều là kim loại

A. Nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc .                               

B. Vàng, magie, nhôm, clo.        

C. Oxi, nitơ, cacbon, canxi.                                         

D. Sắt, chì, kẽm , thiếc.  

Câu 6. Có thể tách muối ra khỏi hỗn hợp nước muối bằng cách:

A. Thêm muối                 

B. Thêm nước                    

C. Đông lạnh                

D. Đun nóng

Câu 7. Số…..là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học.

A. Proton            

B. Nơtron                          

C. Electron                    

D. Nơtron và electron

Câu 8. Phân tử ozon gồm ba nguyên tử oxi. Công thức của ozon là

A. 3O                              

B. 3O2                                

C. O3                             

D. 3O3

Câu 9: Cách viết nào sau đây là sai:

A. 4 nguyên tử natri : 4Na

B. 1 nguyên tử nitơ: N

C. 3 nguyên tử canxi: 3C

D. 2 nguyên tử sắt: 2 Fe

Câu 10: Năm phân tử hiđro viết là:

A. 5H

B. 5H2

C. H5 

D. 5h2

Câu 11: Phân tử hiđro nhẹ hơn bao nhiêu lần so với phân tử oxi?

A. 0,0625

B. 0,625

C. 0,125

D. 1,25

Câu 12: Một oxit có công thức là Fe2Ox có PTK là 160 đvC. Hóa trị của Fe trong oxit là:

A. I                             

B. II                       

C. III                            

D. IV

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

...

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 2 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 8 năm 2020 Trường THCS Tân Uyên. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

 
 

 

YOMEDIA