ADMICRO
RANDOM

Bài tập ngữ pháp biến đổi câu tiếng Anh lớp 12 có đáp án

26/10/2017 719.82 KB 2886 lượt xem 76 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2017/20171026/296965447879_20171026_095136.pdf?r=3198
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Nhằm giúp các em nâng cao kĩ năng viết và kiểm tra ngữ pháp trong chương trình học lớp 12, HỌC247 giới thiệu đến các em tài liệu viết lại câu. Hi vọng đây là tài liệu tham khảo bổ ích cho các em trong quá trình học và thực hành tiếng.

 
 

BÀI TẬP BIẾN ĐỔI CÂU

Sentence transformation 1B

1. It isn’t necessary to finish the work today.

--> You don’t...............................................................................

2. Sally finally managed to get a job.

-->Sally finally succeeded...........................................................

3. That’s the last time I go to that restaurant.

---> I certainly................................................................................

4. “I advised you to take a holiday” The doctor said.

---> “You’d....................................................................................

5. If you don’t rest your self you really will be ill.

---> Unless.....................................................................................

6. The doctor told him that he worked too hard.

---> You.........................................................................................

.........

Sentence transformation 2B

1. We arrived too late to see the first film.

---> We didn’t................................................................................

2. “I’m sorry that I broke the glass” said Peter.

---> Peter apologized.....................................................................

3. I was downing, but he saved me.

---> If he........................................................................................

4. Sally is the cleverest student in the class.

---> Nobody...................................................................................

5. I have never read such a romantic story before.

---> This is......................................................................................

6. We can’t afford to buy the car.

---> The car....................................................................................

7. His parents made him study hard for the exams.

---> He was....................................................................................

...................

Sentence transformation 3B

1. Somebody repaired her car yesterday.

--> She..........................................................................................

2. You must see the manager tomorrow morning.

--> You’ve....................................................................................

3. I’ve warned you not to go near the dog.

--> I’ve warned you about............................................................

4. She can meet him if he arrives before eleven.

--> So............................................................................................

5. There was never any answer when I rang.

---> Every.......................................................................................

............

Sentence transformation 15B

1. Her grief was so great that she almost fainted.

So............................................................................................

2. You can leave only when I tell you.

Until........................................................................................

3. She prefers Italian food to French food.

She’d ………………………………...

4. Sarah is better at Chemistry than Susan.

Susan.......................................................................................

5. When’s John and Mary’s wedding?

When are................................................................................. 

.........

Trên đây là trích dẫn nội dung bài tập biến đổi câu trong chương trình tiếng Anh lớp 12. Để thuận tiện cho việc thực hành và nắm được chi tiết đáp án các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về. Chúc các em thực hành hiệu quả!

 

YOMEDIA