RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Ôn tập về tìm số trung bình cộng


Mời quý thầy cô cùng các em học sinh lớp 4 tham khảo bài học Ôn tập về tìm số trung bình cộng. Bài học được Hoc247 biên soạn đầy đủ nội dung với phần hướng dẫn giải bài tập SGK chi tiết và dễ hiểu. Hy vọng với bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt nội dung Tìm số trung bình cộng.

ANYMIND

 

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt lý thuyết

Bài 1 trang 175: Tìm số trung bình cộng của các số sau

a) 137; 248 và 395.                                    b) 348; 219; 560 và 725.

Hướng dẫn giải:

  • Muốn tính số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

a) Số trung bình cộng của các số đó là :

         (137 + 248 + 395) : 3 = 260

b) Số trung bình cộng của các số đó là :

         (348 + 219 + 560 + 725) : 4 = 463

Bài 2 trang 175: Trong 5 năm liền số dân của một phường tăng lần lượt là 158người, 147người, 132 người, 103103 người, 95 người, Hỏi trong 5 năm đó, trung bình số dân tăng hằng năm là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải:

  • Tính trung bình số dân tăng hằng năm ta lấy tổng số dân tăng trong 55 năm chia cho 55.

Bài giải

Số người tăng trong 5 năm là:

            158 + 147 + 132 + 103 + 95 = 635 (người)

Số người tăng trung bình hằng năm là:

             635 : 5 = 127 (người)

                                   Đáp số: 127 người.

Bài 3 trang 175: Tổ Một góp được 36 quyển vở. Tổ Hai góp được nhiều hơn tổ Một 2 quyển nhưng lại ít hơn tổ Ba 2 quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển vở ?

Hướng dẫn giải:

  • Số vở tổ Hai góp được = số vở tổ Một góp được +2 quyển.
  • Số vở tổ Ba góp được = số vở tổ Hai góp được +2 quyển.
  • Số vở trung bình mỗi tổ góp được = Tổng số vở ba tổ góp được : 3.

Bài giải

Tổ Hai góp được số quyển vở là:

              36 + 2 = 38 (quyển)

Tổ Ba góp được số quyển vở là:

              38 + 2 = 40 (quyển) 

Trung bình mỗi tổ góp được số quyển vở là:

             (36 + 38 + 40) : 3 = 38 (quyển)

                                  Đáp số: 38 quyển vở.

Bài 4 trang 175: Một công ti chuyển máy bơm bằng ô tô. Lần đầu có 3 ô tô, mỗi ô tô chở được 16 máy. Lần sau có 5 ô tô, mỗi ô tô chở được 24 máy. Hỏi trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu máy bơm ?

Hướng dẫn giải:

  • Số máy 3 ô tô chở được lần đầu = số máy mỗi ô tô chở được lần đầu × 3.
  • Số máy 5 ô tô chở được lần đầu = số máy mỗi ô tô chở được lần sau × 5.
  • Số máy trung bình mỗi ô tô chở được = tổng số máy : tổng số xe ô tô.

Bài giải

Lần đầu 3 ô tô chở được số máy bơm là : 

               16 × 3 = 48 (máy)

Lần sau 5  ô tô chở được số máy bơm là :

               24 × 5 = 120 (máy)

Số ô tô tham gia chở máy bơm là :

               3 + 5 = 8 (ô tô)

Trung bình mỗi ô tô chở được là :

              (48 + 120) : 8 = 21 (máy)

                                  Đáp số: 21 máy bơm.

Bài 5 trang 175: Trung bình cộng của hai số bằng 15. Tìm hai số đó, biết số lớn gấp đôi số bé.

Hướng dẫn giải:

  • Tổng hai số = trung bình cộng × 2.
  • Tìm hai số theo dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Bài giải

Tổng của hai số cần tìm là :

               15 × 2 = 30

Ta có sơ đồ :

 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

               2 + 1 = 3 (phần)

Số bé là :

               30 : 3 = 10

Số lớn là :

               30−10 = 20 

                                    Đáp số: Số lớn: 20 ;

                                                 Số bé: 10. 

 
 

Lời kết

Hỏi đáp Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

YOMEDIA