YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó


Hoc247 xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh lớp 4 bài học Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Nội dung bài học là phần hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK được biên soạn đầy đủ, chi tiết nhất, nhằm giúp các em có thể chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp cũng như có thể ôn tập một dễ dàng. Hy vọng bài học này sẽ giúp các em học tập thật tốt.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt lý thuyết

Bài 1 trang 175: Viết số thích hợp vào ô trống

Tổng hai số

318318

19451945

32713271

Hiệu hai số

4242

8787

493493

Số lớn

 

 

 

Số bé

 

 

 

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức : 

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                   Số bé = (Tổng  Hiệu) : 2.

Cách giải : 

  1. Cột thứ hai :

Số lớn là :            (318 + 42) : 2 = 180

Số bé là :             318−180 = 138

  • Cột thứ ba :

Số lớn là :            (1945 + 87) : 2 = 1016

Số bé là :             1945−1016 = 929

  • Cột thứ tư :

Số lớn là :           (3271 + 493) : 2 = 1882

Số bé là :             3271−1882 = 1389

Ta có bảng kết quả như sau :

Tổng hai số

318318

19451945

32713271

Hiệu hai số

4242

8787

493493

Số lớn

180180

10161016

18821882

Số bé

138138

929929

13891389

Bài 2 trang 175: Hai đội trồng rừng được 1375 cây. Đội thứ nhất trồng nhiều hơn đội thứ hai 285 cây. Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiêu cây ?

Hướng dẫn giải:

  • Áp dụng công thức :

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                    Số bé = (Tổng  Hiệu) : 2.

Bài giải

Ta có sơ đồ:

Đội thứ nhất trồng được số cây là :

           (1375 + 285) : 2 = 830 (cây)

Đội thứ hai trồng được số cây là :

           1375−830 = 545 (cây)

                             Đáp số: Đội 1: 830 cây;

                                          Đội 2: 545 cây.

Bài 3 trang 175: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 530m530m, chiều rộng kém chiều dài 47m47m. Tính diện tích của thửa ruộng.

Hướng dẫn giải:

  • Tính nửa chu vi = Chu vi : 2 . Khi đó ta có tổng (chính là nửa chu vi) và hiệu của chiều dài và chiều rộng.
  • Tìm chiều dài và chiều rộng theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó :

     Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                      Số bé = (Tổng  Hiệu) : 2.

Bài giải

Nửa chu vi của thửa ruộng là :

           530 : 2 = 265(m)

Ta có sơ đồ :

Chiều rộng thửa ruộng là :

          (265−47) : 2 = 109 (m)

Chiều dài thửa ruộng là :

          265−109 = 156 (m)

Diện tích thửa ruộng là :

          156 × 109 = 17004 (m2)

                      Đáp số: 17004m2.

Bài 4 trang 175: Trung bình cộng của hai số bằng 135. Biết một trong hai số là 246. Tìm số kia.

Hướng dẫn giải:

  • Tổng hai số = trung bình cộng × 2.
  • Số còn lại = tổng - số hạng đã biết.

Bài giải

Tổng của hai số cần tìm là :

             135 × 2 = 270

Số phải tìm là :

              270−246 = 24

                                   Đáp số: 24.

Bài 5 trang 175: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng số lớn nhất có ba chữ số và hiệu của hai số đó bằng số lớn nhất có hai chữ số.

Hướng dẫn giải:

  • Tìm số lớn nhất có ba chữ số và số lớn nhất có hai chữ số. Khi đó ta có tổng và hiệu của hai số đó.
  • Tìm hai số đó theo công thức:

   Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                  Số bé = (Tổng  Hiệu) : 2.

Cách giải :

Số lớn nhất có ba chữ số là 999. Vậy tổng hai số là 999.

Số bé nhất có hai chữ số là 99. Vậy hiệu hai số là 99.

Ta có sơ đồ :

Số bé là :           (999−99) : 2 = 450

Số lớn là :           450 + 99 = 549

                                    Đáp số: Số lớn: 549 ;

                                                 Số bé: 450.

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

Lời kết

Hỏi đáp Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

YOMEDIA