OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 9 Tam giác

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Hình học 6 Bài 9 về Tam giác online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Ba cạnh A, AC, BC
  • B. Ba đỉnh A, B, C
  • C. Ba góc \(\widehat A,\widehat B,\widehat C\)
  • D. Cả A, B, C đều đúng 
  • A. Tam giác MNP có ba góc: \(\widehat {MNP},\widehat {MPN},\widehat {PMN}\)
  • B. Tam giác MNP có 3 đường thẳng là: MP, MN, PN
  • C. Ba điểm M, N, P không thẳng hàng
  • D. Tam giác MNP có 3 cạnh là MN, PM, PN
 •  
   
  • A. 9
  • B. 10
  • C. 8
  • D. 7
  • A. 15
  • B. 12
  • C. 6
  • D. 9
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  • A. \(\Delta ABM,\Delta AMC,\Delta ABC\)
  • B. \(\Delta AMC,\Delta ABC\)
  • C. \(\Delta ABM,\Delta AMC\)
  • D. \(\Delta AB\)
 • Câu 6:

  Cho hình vẽ:

  Kể tên các góc trong tam giác ABM

  • A. \(\widehat {ABM},\widehat {AMB},\widehat {BAM}\)
  • B. \(\widehat {ABM},\widehat {AMB},\widehat {BMA}\)
  • C. \(\widehat {ABC},\widehat {ACB},\widehat {BAM}\)
  • D. \(\widehat {ABC},\widehat {AMB},\widehat {CAM}\)
 • ADSENSE
 • Câu 7:

  Cho hình vẽ sau:

  Kể tên các tam giác có chung cạnh BC

  • A. \(\Delta FBC,\Delta EBC,\Delta DBC\)
  • B. \(\Delta EBC,\Delta DBC,\Delta ABC\)
  • C. \[(Delta FBC,\Delta EBC,\)
  • D. \(\Delta FBC,\Delta EBC,\Delta DBC,\Delta ABC\)
 • Câu 8:

  Cho hình vẽ:

  Có bao nhiêu cặp tam giác mà có một góc của tam giác này kề bù với một góc của tam giác kia

  • A. 1`
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
 • Câu 9:

  Cho hình vẽ dưới đây:

  Góc AEB là góc chung của những tam giác nào?

  • A. \(\Delta A{\rm{E}}B,\Delta ABD\)
  • B. \(\Delta A{\rm{E}}B,\Delta AED\)
  • C. \(\Delta A{\rm{E}}B,\Delta ABC\)
  • D. \(\Delta A{\rm{E}}B,\Delta AEC\)
 • Câu 10:

  Cho hình vẽ dưới đây:

  Có bao nhiêu tam giác có một cạnh là AD trên hình vẽ

   

  • A. 4
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
MGID
ON