OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai khi nói về tam giác MNP

   

  • A. 
   Tam giác MNP có ba góc: \(\widehat {MNP},\widehat {MPN},\widehat {PMN}\)
  • B. 
   Tam giác MNP có 3 đường thẳng là: MP, MN, PN
  • C. 
   Ba điểm M, N, P không thẳng hàng
  • D. 
   Tam giác MNP có 3 cạnh là MN, PM, PN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 50646

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON