RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 2 Góc

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Hình học 6 Bài 2 về Góc online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Góc là hình gồm hai tia chung gốc
  • B. Hai tia chung gốc tạo thành góc bẹt
  • C. Hai góc bằng nhau có số đo bằng nhau
  • D. Hai góc có số đo bằng nhau thì bằng nhau 
  • A. Góc vuông là gó có số đo bằng 900
  • B. Góc có số đo lớn hơn 00 và nhỏ hơn 900 là góc nhọn
  • C. Góc tù là góc có số đo lớn hơn 900 và nhỏ hơn 1800
  • D. Góc có số đo nhỏ hơn 1800 là góc tù
 •  

   
   
  • A. Góc có số đo 1200 là góc vuông 
  • B. Góc có số đo 800 là góc tù
  • C. Góc có số đo 1000 là góc nhọn
  • D. Góc có số đo 1500 là góc tù 
  • A. 16
  • B. 72
  • C. 36
  • D. 42
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. 500
  • B. 400
  • C. 1300
  • D. 300
 • Câu 6:

  Cho hình vẽ sau:

  Chọn câu đúng

   

  • A. \(\widehat {xOy}\) đỉnh O, cạnh Ox và Oy
  • B. \(\widehat {xyO}\) đỉnh O, cạnh Ox và Oy
  • C. \(\widehat {Oxy}\) đỉnh O, cạnh Ox và Oy
  • D. \(\widehat {xOy}\) đỉnh y, cạnh Ox và Oy
 • Câu 7:

  Kể tên các góc có trên hình vẽ 

  • A. \(\widehat {MON}\)
  • B. \(\widehat {MON},\widehat {NOP},\widehat {MOP}\)
  • C. \(\widehat {MON},\widehat {NOP}\)
  • D. \(\widehat {NOP},\widehat {MOP}\)
 • Câu 8:

  Kể tên tất cả các góc có một cạnh là Om có trên hình vẽ

  • A. \(\widehat {xOm},\widehat {mOn}\)
  • B. \(\widehat {mOn}\)
  • C. \(\widehat {xOm},\widehat {mOn},\widehat {mOy},\widehat {xOy}\)
  • D. \(\widehat {xOm},\widehat {mOn},\widehat {mOy}\)
 • Câu 9:

  Chọn phát biểu sai 

  • A. Góc bẹt là góc có 2 cạnh là 2 toia đối nhau
  • B. Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau 
  • C. Góc nhỏ hơn góc vuông là góc góc bẹt
  • D. Góc tù lớn hơn góc vuông 
 • Câu 10:

  Vẽ hai đường thẳng đồng quy tại S. Số góc tạo thành là

  • A. 6 góc
  • B. 9 góc
  • C. 12 góc
  • D. 15 góc
YOMEDIA