ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai

  • A. 
   Góc là hình gồm hai tia chung gốc
  • B. 
   Hai tia chung gốc tạo thành góc bẹt
  • C. 
   Hai góc bằng nhau có số đo bằng nhau
  • D. 
   Hai góc có số đo bằng nhau thì bằng nhau 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 47085

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA