ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai. 

  • A. 
   Góc vuông là gó có số đo bằng 900
  • B. 
   Góc có số đo lớn hơn 00 và nhỏ hơn 900 là góc nhọn
  • C. 
   Góc tù là góc có số đo lớn hơn 900 và nhỏ hơn 1800
  • D. 
   Góc có số đo nhỏ hơn 1800 là góc tù

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 47087

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA