YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 4.2 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 4.2 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1

Phát biểu sau đây đúng hay sai?

Muốn cộng hai số nguyên cùng dấu, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng và đặt dấu chung trước kết quả.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Phát biểu đúng

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.2 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA