OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 40 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 40 tr 72 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Hãy nêu ý nghĩa thực của các câu sau:

a) Nhiệt độ tOC, nếu t = 12; -3; 0

b) Số tiền tăng a nghìn đồng, nếu a = 70; -500; 0

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

  • Nhiệt độ tăng 12oC nghĩa là nhiệt độ tăng thêm 12oC
  • Nhiệt độ tăng -3oC nghĩa là nhiệt độ giảm 3oC
  • Nhệt độ tăng 0oC nghĩa là nhiệt độ không thay đổi

b)  

  • Số tiền tăng 70 nghìn đồng nghĩa là có thêm 70 nghìn đồng
  • Số tiền tẳng thêm -500 nghìn đồng nghĩa là mắc nợ thêm 500 nghìn đồng
  • Số tiền tăng thêm 0 nghìn đồng nghãi là số tiền không thay đổi

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
MGID
ON