YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 4.1 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 4.1 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1

Tìm x ∈ Z, biết:

a) x = (-1) + (-99) ;

b) x = (-105) + (-15).

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) x = -(1 + 99) = -100;

b) x = -(105 + 15) = -120.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.1 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA