YOMEDIA
10AMBIENT

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 4 Vi phân

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Toán 11 Bài 4 về Vi phân online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

 • Câu 1:

  Tìm vi phân của hàm số y = xsinx+cosx

  • A. dy= xcosxdx
  • B. dy= xcosx
  • C. dy= (2sinx + xcosx)dx
  • D. dy= (sinx+cosx)dx
  • A. \(dy = \frac{{2\tan \sqrt {{x^2} + 1} }}{{{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\sqrt {{x^2} + 1} }}dx\)
  • B. \(dy = \frac{{2x\tan \sqrt {{x^2} + 1} }}{{\sqrt {{x^2} + 1} {{\sin }^2}\sqrt {{x^2} + 1} }}dx\)
  • C. \(dy = \frac{{2x\tan \sqrt {{x^2} + 1} }}{{\sqrt {{x^2} + 1} {\rm{.co}}{{\rm{s}}^2}\sqrt {{x^2} + 1} }}dx\)
  • D. \(dy = \frac{{2\tan \sqrt {{x^2} + 1} }}{{\sqrt {{x^2} + 1} {\rm{.co}}{{\rm{s}}^2}\sqrt {{x^2} + 1} }}dx\)
 •  

   

   
   
  • A. dy=- sin2(1-x)dx
  • B. dy= 3cos2(1-x).sin⁡(1-x)dx
  • C.  dy=- 3cos2(1-x)sin⁡(1-x)dx
  • D. dy=3 cos2(1-x)dx
  • A. ∆f(1) = 0,11; df(1) = 0,2
  • B. ∆f(1) = 0,11; df(1) = 0,1
  • C.  ∆f(1) = 0,2; df(1) = 0,11
  • D. ∆f(1) = 0,2; df(1) = 0,1
 • MGID
  YOMEDIA
  MGID
  Ngại gì không thử App HOC247
 • Câu 5:

  Tìm vi phân của hàm số y= (2x+1)5

  • A. dy=10(2x+1)4
  • B. dy=5(2x+1)4 dx
  • C. dy=(2x+1)4 dx
  • D. dy=10(2x+1)4 dx
  • A. cotx
  • B. -tanx
  • C. tanx
  • D. -cotx
  • A. \(dy = \frac{1}{7}dx\)
  • B. \(dy = 7dx\)
  • C. \(dy =- \frac{1}{7}dx\)
  • D. \(dy =- 7dx\)
  • A. 9
  • B. -9
  • C. 90
  • D. -90
  • A. \(\begin{array}{l}
   df\left( x \right) = \frac{{ - \sin 4x}}{{2\sqrt {1 + {{\cos }^2}2x} }}dx\\
   \end{array}\)
  • B. \(df\left( x \right) = \frac{{ - \sin 4x}}{{\sqrt {1 + {{\cos }^2}2x} }}dx\)
  • C. \(df\left( x \right) = \frac{{{\rm{cos}}2x}}{{\sqrt {1 + {{\cos }^2}2x} }}dx\)
  • D. \(df\left( x \right) = \frac{{ - \sin 2x}}{{\sqrt {1 + {{\cos }^2}2x} }}dx\)
  • A. \(f'\left( {{0^ + }} \right) = 1\)
  • B. \(f'\left( {{0^ - }} \right) = 1\)
  • C. \(df\left( 0 \right) = dx\)
  • D. Hàm số không có vi phân tại x = 0
  • A. \(dy =  - 2017\sin \left( {2017x} \right)dx\)
  • B. \(dy = \frac{{2017}}{{{{\sin }^2}\left( {2017x} \right)}}dx\)
  • C. \(dy =  - \frac{{2017}}{{{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\left( {2017x} \right)}}dx\)
  • D. \(dy =- \frac{{2017}}{{{{\sin }^2}\left( {2017x} \right)}}dx\)
  • A. \(dy = \cos \left( {\sin x} \right).\sin xdx\)
  • B. \(dy = \sin \left( {\cos x} \right)dx\)
  • C. \(dy = \cos \left( {\sin x} \right).\cos xdx\)
  • D. \(dy = \cos \left( {\sin x} \right)dx\)
YOMEDIA