OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5.16 trang 162 SBT Toán 10

Giải bài 5.16 tr 162 SBT Toán 10

Hai xạ thủ cùng tập bắn, mỗi người đã bắn 30 viên đạn vào bia. Kết quả được ghi lại ở các bảng sau.

    Điểm số của xạ thủ A (Bảng 13)

8 9 10 9 9 10 8 7 6 8
10 7 10 9 8 10 8 9 8 6
10 9 7 9 9 9 6 8 6 8

    Điểm số của xạ thủ B (Bảng 14)

9 9 10 6 9 10 8 8 5 9
9 10 6 10 7 8 10 9 10 9
9 10 7 7 8 9 8 7 8 8

a) Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của các số liệu thống kê cho ở bảng 13, bảng 14.

b) Xét xem trong lần tập bắn này, xạ thủ nào bắn chụm hơn?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Điểm số của xạ thủ A có: \(\overline x  \approx 8,3\) điểm, \(s_1^2 \approx 1,6;{s_1} \approx 1,27\).

    Điểm số của xạ thủ B có \(\overline y  \approx 8,4\) điểm, \(s_2^2 \approx 1,77;{s_2} \approx 1,27\).

b) \(\overline x  \approx \overline y  = 8,4\) điểm, \(s_1^2 > s_2^2\), như vậy mức độ phân tán của các điểm số (so với số trung bình) của xạ thủ A là bé hơn. Vì vậy, trong lần tập bắn này, xạ thủ A bắn chụm hơn.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.16 trang 162 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

MGID
ON