OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 12 trang 178 SGK Toán 10 NC

Bài tập 12 trang 178 SGK Toán 10 NC

Số liệu sau đây cho ta lãi (quy tròn) hàng tháng của một cửa hàng trong năm 2000. Đơn vị là triệu đồng.

a) Tìm số trung bình, số trung vị 

b) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn

 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Số tiền lãi trung bình hàng tháng của cửa hàng năm 2000 là:

\(\begin{array}{l}
\bar x = \frac{1}{{13}}(12 + 15 + 18 + 13 + 13\\
 + 16 + 18 + 14 + 15 + 17 + 20 + 17)\\
 \approx 15,67
\end{array}\)

Số trung vị: Me = 15,5 triệu đồng (vì sau khi sắp xếp các số liệu theo thứ tự không giảm. Số liệu đứng thứ sáu là 15, đứng thứ bảy là 16)

b) Phương sai:

\({s^2} = \frac{1}{{12}}{\sum\limits_{i = 1}^{12} {{x_i}^2 - \left( {\frac{1}{{12}}\sum\limits_{i = 1}^{12} {{x_i}} } \right)} ^2} \)

\(\approx 5,39\)

Độ lệch chuẩn: \(s \approx 2,32\) (triệu đồng)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 178 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

MGID
ON