ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT

Trắc nghiệm Tin học 9 Bài thực hành 8 Hoàn thành bài trình chiếu với hiệu ứng động

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Tin học 9 Bài thực hành 8 về Hoàn thành bài trình chiếu với hiệu ứng động online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Slide show \(\rightarrow\) Slide transition
  • B. Slide show \(\rightarrow\) Animation Schem
  • C. Slide Show \(\rightarrow\) View Show
  • D. Insert \(\rightarrow\) Picture \(\rightarrow\) From File
  • A. Apply to All Slides
  • B. Apply to All
  • C. Apply to Master
  • D. Cả A và B đúng
 •  
   
  • A. Insert \(\rightarrow\) Text box
  • B. Format \(\rightarrow\) Font
  • C. Insert \(\rightarrow\) Picture \(\rightarrow\) from file…
  • D. Edit \(\rightarrow\) Select All
  • A. Chọn trang chiếu \(\rightarrow\) Chọn Format / Background \(\rightarrow\) Nháy nút  và chọn màu \(\rightarrow\) Nháy nút Apply to All trên hộp thoại
  • B. Chọn trang chiếu \(\rightarrow\) Chọn Format / Background \(\rightarrow\) Nháy nút  và chọn màu \(\rightarrow\) Nháy nút Apply trên hộp thoại
  • C. Chọn trang chiếu \(\rightarrow\) Chọn Format / Background \(\rightarrow\) Nháy nút Apply trên hộp thoại
  • D. Chọn trang chiếu \(\rightarrow\) Chọn Format / Background \(\rightarrow\) Nháy nút Apply to All trên hộp thoại
 • ZUNIA12
  • A. Insert \(\rightarrow\) Slide layout…
  • B. Format \(\rightarrow\) New Slide… 
  • C. Format \(\rightarrow\) Slide layout… 
  • D. Tools \(\rightarrow\) Slide layout…
ZUNIA9
OFF
ON