ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT

Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 11 Tạo các hiệu ứng động

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Tin học 9 Bài 11 về Tạo các hiệu ứng động online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Mở bảng chọn Slide Show \(\rightarrow\) Animation Schemes… Nháy chọn hiệu ứng thích hợp
  • B. Chọn các trang chiếu. Mở bảng chọn Slide Show \(\rightarrow\) Animation Schemes…Nháy chọn hiệu ứng thích hợp
  • C. Chọn các trang chiếu. Mở bảng chọn Slide Show \(\rightarrow\) Slide Transition… Nháy chọn hiệu ứng thích hợp
  • D. Chọn các trang chiếu. Mở bảng chọn Slide Show \(\rightarrow\) View… Nháy chọn hiệu ứng thích hợp
  • A. Mở bảng chọn Slide Show \(\rightarrow\) Slide Transition
  • B. Mở bảng chọn Slide Show \(\rightarrow\) View Show
  • C. Mở bảng chọn Format \(\rightarrow\) Slide Layout
  • D. Mở bảng chọn Slide Show \(\rightarrow\) Animation Schemes
 •  
   
  • A. Không thuận tiện
  • B. Hấp dẫn, sinh động và thu hút sự chú ý
  • C. Không cần thiết
  • D. Các câu trên đều sai
  • A. Slide Show → Animation Schemes
  • B. View → Slide Layout
  • C. Insert → Picture → From File
  • D. Format → Background
 • ZUNIA12
  • A. Càng nhiều càng tốt
  • B. Mỗi nội dung nên tạo nhiều hiệu ứng
  • C. Mức độ vừa phải
  • D. Không nên tạo hiệu ứng động
ZUNIA9
OFF
ON