RANDOM
RANDOM

Trắc nghiệm Tin học 12 Bài tập và thực hành 7 Mẫu hỏi trên nhiều bảng

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Tin học 12 Bài tập và thực hành 7 về Mẫu hỏi trên nhiều bảng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Phần trên (dữ liệu nguồn) và phần dưới (lưới QBE)
  • B. Phần định nghĩa trường và phần khai báo các tính chất của trường
  • C. Phần chứa dữ liệu và phần mô tả điều kiện mẫu hỏi
  • D. Phần tên và phần tính chất
  • A. Criteria
  • B. Show
  • C. Sort
  • D. Field
 •  
   
  • A. Mô tả điều kiện để chọn các bản ghi đưa vào mẫu hỏi
  • B. Xác định các trường xuất hiện trong mẫu hỏi
  • C. Xác định các trường cần sắp xếp
  • D. Khai báo tên các trường được chọn
  • A. Tiêu chuẩn đơn giản
  • B. Tiêu chuẩn phức hợp
  • C. Tiêu chuẩn mẫu
  • D. Tiêu chuẩn kí tự
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Queries/ Nháy đúp vào tên mẫu hỏi
  • B. Queries/ nháy nút Design
  • C. Queries/ Create Query by using Wizard
  • D. Queries/ Create Query in Design View
YOMEDIA