ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tin học 12 Bài 7: Liên kết giữa các bảng


Mục tiêu của bài Liên kết giữa các bảng nhằm giúp các em biết khái niệm liên kết giữa các bảng, sự cần thiết và ý nghĩa của việc liên kết, biết cách tạo liên kết trong Access; tạo được liên kết giữa các bảng trong Access sửa biểu mẫu ở chế độ thiết kế. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây.

ADSENE-AMBIENT/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm

Trong CSDL, các bảng thường có liên quan đến nhau. Liên kết được tạo giữa các bảng, sẽ giúp Microsoft Access:

 • Quản lý dữ liệu được hợp lý hơn;
 • Bảo vệ các ràng buộc toàn vẹn của dữ liệu;
 • Cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng.

1.2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng

Ví dụ: Cho CSDL như trong 3 bảng dưới đây:

KHACH_HANG 

Bảng 1. Bảng KHACH_HANG

MAT_HANG 

Bảng 2. Bảng MAT_HANG

HOA_DON 

Bảng 3. Bảng HOA_DON

Bước 1. Xác định trường để thiết lập liên kết

 • KHACH_HANG: Ma_khach_hang, Ho_ten, Dia_chi
 • MAT_HANG: So_don, Ma_khach_hang, Ma_hang, So_luong, Ngay_giao
 • HOA_DON: Ma_hang, Ten_hang, Don_gia

Bước 2.  Mở CSDL. Nháy nút  hoặc chọn DatabaseTools -> Relationships để mở cửa sổ Relationships

Hình 1. Mở cửa sổ Relationships

Bước 3. Nháy nút   hoặc nháy nút phải chuột vào vùng trống của sổ Relationships chọn ShowTable... trong bảng chọn tắt. Khi đó xuất hiện hộp thoại Show Table (hình 2):

Hình 2. Hộp thoại Show Table

 • Trong hộp thoại Show Table chọn các bảng (HOA_DON, KHACH_HANG, MAT_HANG) bằng cách chọn tên bảng rồi nháy Add.
 • Cuối cùng nháy Close để đóng cửa sổ Show Table.

Bước 4. Thiết lập mối liên kết giữa các bảng

 • Các bảng vừa chọn xuất hiện trên cửa sổ Relationships (hình 3). 

Hình 3. Cửa sổ Relationships

 • Kéo trường liên kết ở bảng khách hàng và thả vào trường tương ứng ở bảng hoá đơn.
 • Tương tự thiết lập liên kết bảng hóa đơn và bảng mặt hàng.

Bước 5. Nháy nút  để đóng cửa sổ Relationships. Nháy Yes để lưu lại liên kết.

1.3. Xóa liên kết giữa các bảng

Thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1. Nháy chuột vào đường liên kết;
 • Bước 2. Nhấn phím Delete trên bàn phím và chọn Yes;
 • Bước 3. Chọn Save để lưu lại.

1.4. Sửa liên kết

Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Nháy đúp vào đường nối thể hiện liên kết để mở hộp thoại Edit Relationships;

Bước 2. Thực hiện các thay đổi cần thiết. Chọn OK;

Bước 3. Chọn Save để lưu lại.

UREKA

Bài tập minh họa

Câu hỏi

Em hãy cho biết các điều kiện cần thiết để liên kết 2 bảng với nhau?

Gợi ý trả lời:

Điều kiện liên kết giữa 2 bảng:

 • Liên kết được thiết lập dựa trên thuộc tính khóa (Khóa chính hoặc khóa ngoại);
 • Các trường dùng để liên kết giữa 2 bảng phải có cùng kiểu dữ liệu (Data Type).
UREKA

3. Luyện tập Bài 7 Tin học 12

Sau khi học xong Bài 7: Liên kết giữa các bảng, các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm:

 • Khái niệm liên kết giữa các bảng: Trong CSDL, các bảng thường có liên quan với nhau. Khi xây dựng CSDL, liên kết giữa các bảng cho phép ta tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng;
 • Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng, sửa liên kết và xóa liên kết.

3.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 7 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

4. Hỏi đáp Bài 7 Tin học 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tin học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

MGID
ON