OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tuần 32 - Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề - Tiếng Việt 4


Qua bài giảng Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề, giúp các em rèn luyện kĩ năng đọc lưu loát, diễn cảm hai bài thơ. Hiểu các từ ngữ trong bài. Nắm được những ý chính của hai bài thơ.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

NGẮM TRĂNG

1.1. Hướng dẫn luyện đọc Ngắm trăng

a. Luyện đọc

 • Đọc đúng các từ:
  • Rượu, hoa, trăng, nhòm

b. Đọc - hiểu

 • Hoàn cảnh sáng tác: Tháng 8 - 1942, trên đường sang Trung Quốc, Bác Hồ bị chính quyền Tường Giới Thạch bắt và giam giữ hơn một năm trời. Bài thơ trên được Bác sáng tác trong tù.
 • Hiểu từ ngữ khó trong bài:
  • Hững hờ: không để ý đến.
 • Nội dung
  • Ca ngợi tinh thần lạc quan yêu đời, yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên của Bác Hồ. Dù khó khăn, gian khổ nhưng Bác vẫn gắn bó với thiên nhiên.

1.2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi Ngắm trăng

Câu 1 (trang 137 sgk Tiếng Việt 4): Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh nào?

Gợi ý:

 • Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh Bác đang bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giam giữ tại một nhà lao ở Trung Quốc.

Câu 2 (trang 137 sgk Tiếng Việt 4): Hình ảnh nào cho thấy tình cảm gắn bó giữa Bác với trăng?

Gợi ý:

 • Hình ảnh: Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ - Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ cho ta thấy tình cảm gắn bó giữa Bác và trăng.

Câu 3 (trang 137 sgk Tiếng Việt 4):Bài thơ nói lên điều gì về Bác Hồ?

Gợi ý:

 • Bài thơ nói lên tình cảm yêu thiên nhiên tha thiết của Bác Hồ. Bài thơ cũng nói lên nghị lực gang thép của Người: ở trong tù cực kì gian khổ thiếu thốn, Người vẫn quên đi cảnh xích xiềng, vẫn ung dung thư thái ngắm trăng, thường thức vẻ đẹp của trăng như một nhà thơ.

Câu 4 (trang 137 sgk Tiếng Việt 4): Học thuộc lòng bài thơ.

KHÔNG ĐỀ

1.1. Hướng dẫn luyện đọc Không đề

a. Luyện đọc

 • Đọc đúng các từ:
  • Không đề, bương, ngàn

b. Đọc - hiểu

 • Hoàn cảnh sáng tác: Bài tơ trên được Bác Hồ sáng tác ở chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954).
 • Hiểu các từ ngữ khó trong bài:
  • Không đề: không có tên bài (thường đây là những bài thơ thể hiện cảm xúc chợt đến, rất đa dạng, khó đặt tên cho thật đúng).
  • Bương: ống đựng làm bằng thân cây bương (một loại cây giống cây tre, thân to, thẳng, mỏng).
 • Nội dung
  • Ca ngợi tinh thần lạc quan yêu đời và phong thái ung dung của Bác Hồ dù trong bất kì hoàn cảnh nào.

1.2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi Không đề

Câu 1 (trang 138 sgk Tiếng Việt 4): Bác Hồ sáng tác bài thơ này trong hoàn cảnh nào? Những từ ngữ nào cho biết điều đó?

Gợi ý:

 • Bài thơ được Bác sáng tác khi Người đang ở chiến khu Việt Bắc để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp.
 • Các từ ngữ: Đường non, rừng sâu cho ta biết điều đó.

Câu 2 (trang 138 sgk Tiếng Việt 4): Tìm những hình ảnh nói lên lòng yêu đời và phong thái ung dung của Bác Hồ?

Gợi ý:

 • Hình ảnh sau đây nói lên lòng yêu đời và phong thái ung dung của Bác Hồ:

Việc quân việc nước đã bàn,

Xách bương, dắt trẻ ra vườn tưới rau.

Câu 3 (trang 138 sgk Tiếng Việt 4): Học thuộc lòng bài thơ.

UREKA
UREKA
 • Thông qua bài giảng Tập đọc: Ngắm trăng và Không đề, các em cần nắm được:
  • Đọc lưu loát toàn bài, biết đọc bài với giọng biểu cảm.
  • Hiểu các từ ngữ trong bài. Nắm được nội dung của từng bài thơ.
  • Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bài giảng 

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật cho tiết học tiếp theo.

 

MGID
ON