RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Tuần 21 - Chính tả Nhớ - viết: Bàn tay cô giáo - Tiếng Việt 3


Qua bài giảng Chính tả Nhớ - viết: Bàn tay cô giáo, giúp các em nhớ - viết lại chính xác cả bài Bàn tay cô giáo, không mắc quá 5 lỗi trong bài. Làm đúng bài tập chính tả điền vào chỗ trống tr hay ch, đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã. Đồng thời, giáo dục học sinh có tính cẩn thận khi viết.

ANYMIND

 

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Hướng dẫn viết chính tả

 • Cách trình bày thơ bốn chữ:
  • Viết sát lề
  • Hết một khổ thơ cách một dòng
  • Nhớ - viết đúng bài chính tả
 • Từ khó
  • Chú ý những từ ngữ dễ nhầm lẫn trong bài:
   • giấy trắng
   • thoắt cái
   • tia nắng
   • đập đènh
   • mầu nhiệm
   • biển biếc
   • rì rào

1.2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Câu 1: (SGK trang 29, Tiếng Việt 3) Nhớ - viết: Bàn tay cô giáo (cả bài).

Câu 2: (SGK trang 29, Tiếng Việt 3) 

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch?

...í thức là những người ...uyên làm các công việc ...í óc như dạy học, ...ữa bệnh, ...ế tạo máy móc, nghiên cứu khoa học. Cùng với những người lao động ...ân tay như công nhân, nông dân, đội ngũ ...í thức đang đem hết ...í tuệ và sức lực của mình xây dựng non sông gấm vóc của chúng ta.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Trên đồng ruộng, trong nhà máy, trên lớp học hay trong bệnh viện, ơ đâu, ta cung gặp nhưng trí thức đang lao động quên mình. Các ki sư nông nghiệp nghiên cứu giống lúa mới, ki thuật trồng trọt, chăn nuôi mới. Các ki sư cơ khí cùng công nhân san xuất máy móc, ô tô. Các thầy giáo, cô giáo dạy ta thành người có ích cho xa hội. Các bác si chưa bệnh cho dân.

Gợi ý:

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch?

Trí thức là những người chuyên làm các công việc trí óc như dạy học, chữa bệnh, chế tạo máy móc, nghiên cứu khoa học. Cùng với những người lao động chân tay như công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức đang đem hết trí tuệ và sức lực của mình xây dựng non sông gấm vóc của chúng ta.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Trên đồng ruộng, trong nhà máy, trên lớp học hay trong bệnh viện,  đâu, ta cũng gặp những trí thức đang lao động quên mình. Các kĩ sư nông nghiệp nghiên cứu giống lúa mới,  thuật trồng trọt, chăn nuôi mới. Các  sư cơ khí cùng công nhân sản xuất máy móc, ô tô. Các thầy giáo, cô giáo dạy ta thành người có ích cho  hội. Các bác sĩ chữa bệnh cho dân.

 
 
 • Học xong bài này, các em cần nắm:
  • Nhớ viết lại đúng chính tả bài thơ “Bàn tay cô giáo”.
  • Phân biệt được ch hay tr, dấu hỏi hay dấu ngã.
  • Các em luôn có ý thức viết đúng chính tả, trình bày bài sạch đẹp, rèn chữ viết tốt.
 • Các em có thể tham khảo thêm bài Tập làm văn: Nói về tri thức để chuẩn bị cho bài học tiếp theo được tốt hơn.
YOMEDIA