RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Tuần 14 - Chính tả Nghe - viết Nhớ Việt Bắc và Phân biệt au/âu, l/n, i/iê - Tiếng Việt 3


Qua bài giảng Chính tả Nghe - viết Nhớ Việt Bắc, giúp các em nghe - viết đúng, đẹp. Đồng thời, bài giảng còn hỗ trợ kiến thức, kĩ năng cho các em làm đúng các bài tập chính tả: điền vào chỗ trống au/âu, l/n, i/iê.

ANYMIND

 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Hướng dẫn viết Nhớ Việt Bắc

 • Cách viết thơ lục bát: Câu 6 viết cách lề 2 ô, câu 8 cách lề 1 ô.
 • Từ khó:
  • Việt Bắc, hoa chuối, gài, chuốt, sợi giang, phách.

1.2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi Nhớ Việt Bắc

Câu 1 (trang 119 sgk Tiếng Việt 3): Nghe - viết: Nhớ Việt Bắc (từ đầu đến thủy chung)

? Nhắc lại cách viết các dòng thơ lục bát.

 • Câu 6 viết cách lề 2 ô, câu 8 cách lề 1 ô.

? Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ?

 • Các chữ phải viết hoa là:
  • Tên bài thơ: Nhớ
  • Tên riêng: Việt Bắc.
  • Các chữ đầu mỗi dòng thơ.

Câu 2 (trang 119-120 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống au hay âu 

- hoa m... đơn, mưa m... hạt

- lá tr..., đàn tr...

- s... điểm, quả s...

Gợi ý:

 • hoa mẫu đơn, mưa mau hạt
 • lá trầu, đàn trâu
 • sáu điểm, quả sấu

Câu 3 (trang 120 sgk Tiếng Việt 3): 

a) l hay n?

- Tay ...àm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

- Nhai kĩ ...o ...âu, cày sâu tốt ...úa.

 b) i hay iê?

- Ch...m có tổ, người có tông.

- T...n học lễ, hậu học văn.

- K...n tha lâu cũng đầy tổ.

Gợi ý:

a) l hay n 

 • Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.
 • Nhai kĩ nlâu, cày sâu tốt lúa.

 b) i hay 

 • Chim có tổ, người có tông.
 • Tn học lễ, hậu học văn.
 • Kiến tha lâu cũng đầy tổ.
 
 
 • Thông qua bài giảng Chính tả: Nghe - viết: Nhớ Việt Bắc, các em cần nắm được:
  • Kiến thức - kĩ năng
   • Nghe - viết đúng, trình bày đúng và sạch sẽ.
   • Làm đúng các BT 2, 3: tìm các từ có chứa au/âu, l/n, i/iê
  • Thái độ
   • Giáo dục học sinh tính cẩn thận.
 • Ngoài ra, các em có thể xem thêm bài giảng Tập làm văn Nghe - kể: Tôi cũng như bác và Giới thiệu hoạt động cho tiết học sau.
YOMEDIA